Tas pats kan­di­da­tas

Lietuvos Rytas - - 4 -

Sei­mo pir­mi­nin­kas V.Pranc­kie­tis va­kar pa­reiš­kė ti­kin­tis, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos re­mia­mas kan­di­da­tas į Eu­ro­pos Par­la­men­tą bus da­bar­ti­nis eu­ro­par­la­men­ta­ras B.Ro­pė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.