Tūks­tan­čiai pra­ne­ši­mų

Lietuvos Rytas - - 4 -

Per­nai Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ga­vo 18 265 pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus ap­lin­ko­sau­gos pa­žei­di­mus. Dau­giau­sia (9349 kar­tus) bu­vo skam­bin­ta dėl su­žeis­tų, au­to­mo­bi­lių par­trenk­tų ar kly­di­nė­jan­čių gy­vū­nų. Apie ga­li­mą bra­ko­nie­ria­vi­mą gau­ta be­veik 2 tūkst. pra­ne­ši­mų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.