Pla­nuo­ja­mi vi­zi­tai

Lietuvos Rytas - - 4 -

Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį pla­nuo­ja­mi pre­zi­den­tės D.Gry­bauskai­tės už­sie­nio vi­zi­tai į Švei­ca­ri­ją, Len­ki­ją, Slo­va­ki­ją, Ru­mu­ni­ją, JAV, Ita­li­ją, Va­ti­ka­ną, Ja­po-

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.