Slėp­tu­vė­je – al­ko­ho­lis

Lietuvos Rytas - - 6 -

Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­muo­se at­li­kus į il­ga­lai­kį pa­si­ma­ty­mą at­vy­ku­sios mo­ters ap­žiū­rą tarp jos as­me­ni­nių daik­tų bu­vo ras­tas šam­pū­no bu­te­liu­kas su ne­aiš­kios kil­mės skys­čiu, tu­rin­čiu al­ko­ho­lio kva­pą.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai šiai mo­te­riai tai­kys po­vei­kio prie­mo­nes už ne­leis­ti­nų daik­tų tu­rė­ji­mą ir

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.