Pa­si­ti­ki kanc­le­re

Lietuvos Rytas - - 7 -

Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės A.Mer­kel ir jos įpė­di­nės Krikš­čio­nių de­mo­kra­tų są­jun­go­je A.Kramp-Kar­ren­bau­er po­pu­lia­ru­mas, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų rug­sė­ju, ge­ro­kai iš­au­go.

Kanc­le­re pa­si­ti­ki 60 proc. ap­klau­sos da­ly­vių, o A.Kramp-Kar­ren­bau­er – 55 proc.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.