Re­kor­di­nis mė­nuo

Lietuvos Rytas - - 9 -

Maž­me­ni­nės dra­bu­žių pre­ky­bi­nin­kės „Apran­gos“gru­pės tink­lo apy­var­ta per­nai gruo­dį su­da­rė 23 mln. eu­rų. Tai – gru­pės mė­ne­sio re­kor­das.

Ne­au­di­tuo­tais duo­me­ni­mis, 2018 me­tais „Apran­gos“apy­var­ta pa­sie­kė 226,6 mln. eu­rų, ar­ba 1,7 proc. dau­giau nei 2017 me­tais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.