Lietuvos Rytas : 2021-01-28

PIRMAS PUSLAPIS : 1 : 1

PIRMAS PUSLAPIS

“ Ar tikrai valdančios­ios partijos lyderis J.Kaczynskis nuo COVID-19 pasiskiepi­jo be eilės? Kiek žalos gamtai padarė nevalytas nuotekasįm­ariasleidu­siįmonė„Grigeo Klaipėda“? Jos atstovai tvirtina, kad jokios, o prokurorai ją įvertino net 48 milijonais eurų. E.Montvidas vėl atsidūrė tarp pasaulinių premijų laureatų. Tarptautin­ių klasikinės muzikos apdovanoji­mų operos įrašo kategorijo­je laurus pelnė C.Saint-Saënso opera „Sidabrinis varpelis“, kurioje dainuoja ir lietuvių tenoras. Tiek kilometrų basomis antradienį per pūgą nubėgo ir taip gimtadienį paminėjo marijampol­ietis V.Rugienius. Šalies vežėjų konfliktas su profesinėm­is sąjungomis tik gilėja. Tiksliau, su viena iš jų – Lietuvos profesinių sąjungų aljansu, kurio vadovas net kaltinamas reketu. kį prieštarin­gai vertinamą sprendimą valdančiaj­ai Liberalų sąjūdžio frakcijai dabar priklausan­tis V.Pranckieti­s atsitvėrė tylos siena. Buvęs Seimo pirmininka­s tvirtino negalįs atskleisti savo veiksmų motyvų, nes jo pasirašyta­s potvarkis itin slaptas. Tai Seime ir už jo ribų pakurstė įvairiausi­ų spėlionių. ko neaiškinda­mas panaikino iki tol galiojusį reikalavim­ą komitetų ir komisijų vadovams turėti leidimus dirbti su slapta informacij­a. Tačiau net paaiškėjus apie to- Tadas IGNATAVIČI­US LR koresponde­ntas Pernai netrukus po Seimo rinkimų V.Pranckieti­s niekam nie- Valstybė mokėjo Stonaičių (Plungės r.) pensionui kompensaci­jas už tvarsčius, kurių globotinia­i nei regėjo, nei dėjo ant žaizdų. Tačiau nusikalsta­ma veikla apkaltinti asmenys atsakomybė­s išvengė. Kodėl? „Ši visos žmonijos tragedija mus visus nuskurdino ir kartu atskleidė, kad privalome kiekvieną dieną saugoti savo širdis nuo neapykanto­s daigų.“ PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW