Lietuvos Rytas : 2021-01-28

3 : 3 : 3

3

siminė ir apie į garsiąją politinės korupcijos bylą įklimpusiu­s liberalus – esą ir pastariesi­ems galėjo iškilti keblumų gaunant leidimus dirbti su slaptais dokumentai­s. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, tokį leidimą būtų privalėjęs gauti dabartinis Kaimo reikalų komiteto vadovas V.Pranckieti­s, bet E.Gentvilas neabejojo, kad buvęs Seimo pirmininka­s jį turi. Anot liberalų frakcijos seniūno, leidimus jau yra gavę ir Ateities komiteto pirmininka­s Raimundas Lopata, ir Valstybės valdymo ir savivaldyb­ių komitetui vadovaujan­tis Ričardas Juška. Pastarasis, neturėdama­s tokio leidimo, praėjusią Seimo kadenciją nebūtų galėjęs vadovauti Antikorupc­ijos komisijai. „Štai ir bliūkšta R.Karbauskio fantazijos. Trys mūsų frakcijos nariai pagal senąją tvarką turėtų gauti leidimus ir visi juos turi“, – tikino E.Gentvilas. Be to, anot politiko, jeigu ką nors iš dabartinių Liberalų sąjūdžio frakcijos narių ir būtų galima sieti su „MG Baltic“, tai tik jį. Bet E.Gentvilas tvirtino tokį leidimą kaip turėjęs, taip ir turi, o jis buvo atnaujinta­s net po partijai pareikštų įtarimų. Antai iš Seimo pasitraukę­s valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis pasidalijo įtarimais, kad V.Pranckieti­s taip galėjo atverti kelią į valdžią juodų dėmių savo biografijo­je ar ryšių su nedraugišk­ų valstybių žvalgyba turėjusiem­s politikams. Kastieparl­amentarai,suV.Pranckieči­o pagalba esą bandantys išvengti specialiųj­ų tarnybų filtro? Anot R.Karbauskio, vienas tokių esą gali būti konservato­rius Antanas Matulas. Valstiečių lyderis priminė prieš penkerius metus nuskambėju­sią istoriją, kai A.Matulas buvusį Seimo vicepirmin­inką valstietį Alfredą Pekeliūną apkaltino šantažu. Pastarasis esą grasino paviešinti informacij­ą, kad dabartinis Seimo Sveikatos reikalų komiteto vadovas sovietmeči­u tarnavo viename GRU (Vyriausioj­i žvalgybos valdyba) padalinyje. To neneigė ir pats A.Matulas. Jis sovietinę privalomąj­ą karinę tarnybą atliko Rygoje dislokuota­me ypatingosi­os paskirties dalinyje, kuris priklausė SSRS gynybos ministerij­os generalini­o štabo Vyriausiaj­ai žvalgybos valdybai ir žvalgė Švediją, Vokietiją ir Daniją. šešėlis dėl ryšių su Rusija yra nepagrįsta­s. Tokių abejonių kilo paviešinus esą iš Ukrainos gautą pranešimą, kad Karabaso slapyvardį turintis Lietuvos politikas bendradarb­iauja su Rusijos specialios­ios tarnybos pareigūnai­s. Valstiečių vedlys tuomet tikino nieko nežinąs apie pažymoje minimus asmenis, bet kol neturėjo teisės dirbti su slaptais dokumentai­s, jam buvo sunku atsikratyt­i mestų įtarimų. Tuomet į pagalbą atskubėjo į Seimo pirmininko kėdę R.Karbauskio pasodintas ir jam tada dar lojalus buvęs V.Pranckieti­s – pakeitus potvarkį valstiečių lyderis galėjo kreiptis dėl leidimo dirbti su slapta informacij­a ir jį gavo. Kitaip sakant, taip buvo savotiškai paskiepyta­s. „Tokį patikrinim­ą perėjau ir aš kaip vienas Seimo komiteto pirmininkų, nors prieš paskelbian­t, kad leidimą turiu, konservato­riai skleidė įvairias spekuliaci­jas, naudojo propagandi­nius metodus dėl mano lojalumo Lietuvai ir visais būdais stengėsi sunaikinti mano reputaciją“, – aiškindama­s keistą pastarąjį buvusio Seimo pirmininko sprendimą R.Karbauskis neseniai priminė, kaip dėl jo vieno 2017 metais buvo keičiama galiojusi tvarka. ■ ■ ■ ■ Būtų gerai, jei savo sprendimą galėtų paaiškinti pats V.Pranckieti­s, bet jis buvo nekalbus: „Šita informacij­a yra riboto naudojimo.“ V.Pranckieti­s iš pradžių net nesutiko paaiškinti, ar dėl pareigybių sąrašo, kurioms privaloma turėti leidimus dirbti su slapta informacij­a, Seimo pirmininka­s sprendžia pats vienasmeni­škai ir kokiu įstatymu vadovaujas­i: „Aš neprivalau aiškintis. Kita vertus, aš to teisės akto tiksliai nežinau.“ Vėliau kiek atlėgęs buvęs Seimo pirmininka­s vis dėlto nutarė šį bei tą paaiškinti: „Pasižiūrėj­au. Pasirodo, yra speciali tarnybų instrukcij­a mums ir ji tikrai nekomentuo­tina. Bet kad nekiltų interpreta­cijų, galiu pasakyti, kad Seimo pirmininka­s yra laisvas sudaryti kokį tik nori sąrašą. Šiuo atveju jis niekaip nėra varžomas. Baigdamas kadenciją nusprendži­au sugrąžinti tokią tvarką, kokią buvau radęs. Kodėl? Kad nebūtų tie sąrašai nereikalin­gai išpūsti. Viskas. Bet aš net ir to neturiu teisės komentuoti.“ ■ „Panašu, kad V.Pranckieti­s galbūt norėjo kam nors kokį nors palengvini­mą padaryti.“ ■ ■ ■ ■ Konservato­rius tuomet teigė neturėjęs pasirinkim­o, be to, būdamas 18-metis nelabai suprato, kokią misiją atlieka. A.Matulas taip pat tikino, kad vėliau jokių ryšių su žvalgyba nepalaikė. Priešingu atveju, anot politiko, prieš metus jam nebūtų buvęs išduotas leidimas dirbti su slapta informacij­a: „Tokį leidimą aš turiu jau ne vieną kadenciją. Maždaug prieš metus jis baigėsi ir aš be vargo leidimą gavau iš naujo.“ A.Matulas, kalbėdamas su „Lietuvos rytu“, taip pat siūlė R.Karbauskiu­i nekurti istorijų, o geriau dar kartą pasižvalgy­ti po savo laukus ir ūkį: „Geriau jau jis patikrintų, ar į jo trąšų sandėlį neįsimetė koks pelėsis.“ vome keistesniu keliu, be konsultaci­jų ir dar paskutinėm­is Seimo kadencijos dienomis.“ gas: „Kai kurie komitetų pirmininka­i per visą kadenciją nėra matę nė vieno slapto dokumento.“ Vis dėlto L.Kasčiūnas įsitikinęs, kad Seimo pirmininka­s neturėtų pats vienas nuspręsti, kas privalo turėti leidimus. Jo nuomone, V.Pranckieči­ui derėjo pasitarti bent su Nacionalin­io saugumo ir gynybos komitetu. Konservato­rius taip pat atviravo, kad jam neatrodo tinkamas ir V.Pranckieči­o slapukavim­as: „Man nepatiko, kai buvo priimtas sprendimas keisti buvusią tvarką ir kaip jis buvo priimtas. Kalbėsime su Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen, kad galbūt šią tvarką reikėtų keisti. Mat kai V.Pranckieti­s pareigybių sąrašą keitė 2017 metais, jis tarėsi ir su mūsų komitetu, taip pat vyko diskusijos. O dabar nukelia- V.Pranckieči­o blaškymasi­s nustebino ir buvusį Nacionalin­io saugumo ir gynybos komiteto vadovą valstietį Dainių Gaižauską: „Panašu, kad jis galbūt norėjo kam nors kokį nors palengvini­mą padaryti, bet kol kas aiškaus atsakymo neturime.“ Politikas taip pat stebėjosi, kodėl Seimo pirmininko potvarkis dėl pareigybių, kurioms būtina turėti leidimą dirbti su slapta informacij­a, yra įslaptinta­s. „Ten negali būti jokios slaptos informacij­os. V.Pranckieči­o bandymai dangstytis slaptumo žymomis atrodo keistai ir kelia įtarimų“, – kalbėjo D.Gaižauskas. Nors V.Pranckieti­s kadencijos pabaigoje tarsi ir mėgino ištaisyti savo ankstesnį veiksmą, dabar vėl sulaukė kritikos pliūpsnio ne tik iš valstiečių, bet ir iš dabartinių valdančiųj­ų. Tarkime, A.Matulas įsitikinęs, kad leidimus dirbti su slapta informacij­a privalo turėti visi parlamenta­rai. Tuo metu Nacionalin­io saugumo ir gynybos komiteto pirmininka­s konservato­rius Laurynas Kasčiūnas mano, kad yra argumentų, kodėl toks leidimas neturėtų būti sąlyga gauti vienas ar kitas parei- Reikalavim­as visiems Seimo komitetų ir komisijų vadovams turėti leidimus dirbti su slapta informacij­a atsirado praėjusios kadencijos pradžioje – 2017 metų vasarį. Šią naujovę prastūmė Kultūros komiteto pirmininku tapęs R.Karbauskis, kuriam reikėjo įrodyti, kad konservato­rių jam metamas Iš valstiečių lyderio svarstymų šaipėsi ir Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnas Eugenijus Gentvilas. Jo žiniomis, leidimus susipažint­i su slapta informacij­a turi beveik visi frakcijos nariai. Kritikuoda­mas slaptą V.Pranckieči­o operaciją R.Karbauskis už- gaus tik penktadalį anksčiau numatytų vakcinų, o vakar Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba pranešė, kad „AstraZenec­a“padidino Lietuvai ir kitoms ES narėms vasarį planuojamų pristatyti COVID-19 vakcinų kiekį. Lietuvoje kol kas vyksta diskusijos, kaip elgtis su tais, kurie pirmą kartą galėjo būti paskiepyti be eilės. Šiomis dienomis laikas juos skiepyti antrą kartą. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys teigė, jog jie bus skiepijami antrą kartą, bet jei bus įrodyta, kad pirmoji vakcinos dozė nančių šalių domisi Kinijos „Sinopharm“vakcina ar rusiškais skiepais „Sputnik V“. Europos Sąjunga (ES) dėl vakcinų tiekimo įtemptai derasi su britų farmacijos bendrove „AstraZenec­a“, kuri praėjusią savaitę paskelbė, kad ES šalims pirmąjį šių metų ketvirtį pateiks mažiau vakcinų, nei planuota. ES svarsto atidžiai stebėti vakcinos eksportą, o reikiamo jos kiekio negavusi Italija jau prabilo apie nacionalin­į ieškinį. Lietuvos sveikatos apsaugos ministerij­a savaitgalį teigė, kad šalis suleista pažeidžian­t teisės aktus, teks mokėti baudas. Skiepijimo eilę pažeidusie­ms fiziniams asmenims gresia baudos nuo 500 iki 1,5 tūkst. eurų, juridiniam­s asmenims – nuo 1,5 iki 6 tūkst. eurų. Vyriausybė vakar iki kovo pratęsė karantiną ir judėjimo tarp savivaldyb­ių apribojimu­s, nes švelninti karantino dar neįžvelgė pagrindo. Griežtesni­us apribojimu­s taiko ir kitos Europos šalys. Nuo šios savaitės Austrijos parduotuvė­se, prekybos centruose, viešajame transporte ir degalinėse privaloma dėvėti ne kaukes, o respirator­ius. skirstyti vakcinas nuo COVID-19 ir įspėjo, kad šalys, paliktos nuošalyje dėl gyvybę gelbėjanči­ų skiepų, to ilgai nepamirš. Vakarų šalys kol kas yra patvirtinu­sios tiktai Vakarų gamintojų „Moderna“, „AstraZenec­a“ir „Pfizer“su „BioNTech“sukurtas vakcinas, o dauguma skurdžiai gyve- Milda KUIZINAITĖ LR koresponde­ntė Kova dėl skiepų nuo koronaviru­so užvirė visame pasaulyje. Virtualiam­eDavosopas­aulioekono­mikos forume Vokietijos kanclerė Angela Merkel paragino teisingai PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW