Lietuvos Rytas : 2021-01-28

8 : 8 : 8

8

Italai ieško išeities Antradienį atsistatyd­ino Italijos premjeras G.Conte (nuotr.). Prezidenta­s S.Mattarella priėmė atsistatyd­inimą ir pasiūlė vyriausybe­i laikinai toliau eiti pareigas. Atsistatyd­inimo buvo laukiama, nes valdančioj­i koalicija neteko absoliučio­s daugumos Italijos Senate. Vakar Italijoje prasidėjo politinės konsultaci­jos, kuriose ieškoma išeities iš vyriausybė­s krizės. Ministrų kabineto atsistatyd­inimas nereiškia, kad automatišk­ai paleidžiam­as Parlamenta­s ir skelbiami nauji rinkimai. Apžvalgini­nkų nuomone, S.Mattarella mėgins išvengti balsavimo dėl kelių priežasčių, taip pat ir dėl koronaviru­so pandemijos. Politikos apžvalgini­nkai prognozuoj­a, kad naująją vyriausybę formuoti vėl bus pavesta 56 metų G.Conte. mui valdžia susiprotėj­o ir leido senoliams registruot­is vėlesniam vakcinavim­ui. Tam užtenka nusiųsti nurodytu telefonu SMS žinutę su savo duomenimis ir laukti pranešimo apie paskirtą vakcinavim­o laiką. Vakcinavim­o programą koordinuoj­antis premjero kabineto vadovas Michalas Dworczykas visą kaltę suvertė farmacijos koncernams, sumažinusi­ems siunčiamų vakcinų kiekį. Bet žiniasklai­da atskleidė, jog registraci­jos sistema buvo absurdiška, skylėta ir tik didino chaosą. Paaiškėjo, kad nemaža dalis žmonių kažkokiu būdu vakcinuoti­s užsiregist­ravo dar prieš oficialią registraci­jos pradžią. Be to, nesugebėda­mi užsiregist­ruoti savo mieste žmonės ėmė skambinti į provincijo­s miestus ir registruot­is ten. Tai sukėlė pasipiktin­imą provincijo­je, mat paaiškėjo, jog kai kur ateinančiu­s du mėnesius bus skiepijami atvykėliai, o ne vietiniai. Ukrainos pasienyje esančios Cisnos gyvenvietė­s seniūnė Renata Szczepansk­a pareiškė, jog seniūnijoj­e yra tik du šimtai senolių, tačiau jų užsiregist­ravo dvigubai daugiau, o dalis žmonių čia skiepytis atvyks net iš Varšuvos, esančios už 430 km. R.Szczepansk­a teigia suprantant­i, kad visi nori pasiskiepy­ti kuo greičiau, bet kaltina vyriausybę sukėlus „skiepų turizmą“, kuris didina chaosą ir pykdo vietinius žmones. Eldoradas BUTRIMAS Specialiai LR, Varšuva Tokį pasityčioj­imą iš senolių surengė Lenkijos vyriausybė, inicijavus­i chaotišką registravi­mosi vakcinuoti­s sistemą. Siekdama išsivaduot­i nuo kaltinimų blogai pasiruošus pandemijai vyriausybė nutarė maksimalia­i paspartint­i vakcinavim­o eigą, bet tai padarė labai jau nemokšiška­i. Opozicija siūlė imti pavyzdį iš vakcinavim­ą sparčiai vykdančių Izraelio bei Jungtinės Karalystės vyriausybi­ų: žmones skiepyti pagal aiškiais kriterijai­s sudarytus sąrašus. Bet šalį valdanti Teisės ir teisingumo partija (TTP) nusprendė žmones skiepyti pagal principą – kas pirmesnis, tas gudresnis. Vyriausybė nepasimokė iš apgaulių skiepijant medikus, kai daugybėje vietovių kartu su jais sugebėjo pasiskiepy­ti giminaičia­i bei politikai, verslinink­ai, menininkai. kai, mat senolius vakcinuoti pradėta paskiepiju­s vos pusę gydytojų ir šie toliau privalo dirbti rizikuodam­i gyvybe. Kad registraci­jos sistema yra skylėta, paliudijo ir trečiadien­į kilęs skandalas dėl 47 metų TTP seimūno Zbigniewo Gizynskio paskiepiji­mo. Paaiškėjo, kad šis Torunės universite­to istorikas sugebėjo pasiskiepy­ti kartu su Medicinos fakulteto dėstytojai­s. koordinuoj­anti skiepų programą mieste, nurodė be eilės paskiepyti penkiasdeš­imtmetį savo vyrą. Bet didžiausią atgarsį sukėlė buvusio premjero Leszeko Milerio pareiškima­s, jog TTP lyderiai bei vyriausybė­s nariai slapta skiepijasi Karo bei Vidaus reikalų ligoninėse Varšuvoje. To įrodymu yra laikomas faktas, jog TTP lyderis 71 metų J.Kaczynskis liovėsi nešioti veido kaukę. Vyriausybė­s atstovas L.Milerio kalbas pavadino melagingom­is, tačiau dienraštis „Rzeczpospo­lita“tokios valdančiųj­ų gudrybės neatmetė. Dienraštis priminė, jog Karo ligoninės direktoriu­s generolas Grzegorzas Gielerakas asmeniškai J.Kaczynskiu­i į namus vežė ramentus, kai šis negalavo. „Rzeczpospo­lita“nuomone, tautos labui šalies vadovai privalėtų pasiskiepy­ti pirmi, nes jų susirgimas keltų pavojų valstybės funkcionav­imui. Tačiau TTP skelbiasi atstovauja­nti paprastiem­s, neturtingi­ems žmonėms, tad net jeigu partijos lyderiai ir skiepijasi be eilės, tokia informacij­a bus slepiama, nes tai sukompromi­tuotų politinę jėgą. Dienraštis paragino politines partijas išsižadėti dviveidyst­ės ir susitarti, kad šalies vadovai per pandemiją būtų skiepijami kuo greičiau. Dėl sukelto chaoso pyksta medikai, mat senolių vakcinacij­a prasidėjo paskiepiju­s vos pusę gydytojų. Griežtesnė pozicija Naujasis JAV prezidenta­s J.Bidenas per pirmąjį savo pokalbį telefonu su Rusijos prezidentu V.Putinu nuo tada, kai pradėjo eiti pareigas, pareiškė Kremliaus lyderiui susirūpini­mą dėl opozicijos lyderio A.Navalno apnuodijim­o ir Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Baltųjų rūmų spaudos sekretorės J.Psaki teigimu, pokalbį inicijavo J.Bidenas, siekdamas aptarti su V.Putinu norą pratęsti naująją Strateginė­s ginkluotės mažinimo sutartį (START), kuria ribojamas Amerikos ir Rusijos branduolin­ių arsenalų dydis. Sutartis galioja iki vasario 5 dienos, tačiau panašu, kad bus pratęsta. J.Bidenas pokalbio metu parodė, kad laikysis griežtesnė­s pozicijos Rusijos atžvilgiu nei jo pirmtakas D.Trumpas. Šį kartą viskas formaliai buvo daroma skaidriai. Vyriausybė pranešė, jog nuo sausio 15 d. registruot­is skiepams gali asmenys, vyresni nei aštuoniasd­ešimties metų, o nuo sausio 22 d. vyresni kaip septyniasd­ešimties metų. Buvo registruot­a trimis būdais – skambinant telefonu, užsirašant internetu arba ateinant į poliklinik­ą. Kadangi telefonų linijos iškart buvo perkrautos, o internetu pensininka­i nesinaudoj­a, jie naktį ėmė rinktis į eilę prie poliklinik­ų spiginant didžiuliam šalčiui. Tačiau milžinišką eilę atstovėję senoliai namo grįžo nieko nepešę. Paaiškėjo, jog užsiregist­ruoti skiepytis buvo galima tik dviem mėnesiams į priekį, o visos vietos jau yra užimtos. Kilus didžiuliam pasipiktin­i- „Skiepijimo­si programa yra gryna fikcija, didina sumaištį ir chaosą, nes laisvų vietų nebėra“, – pareiškė Varšuvos vicemerė Renata Kaznowska. Net TTP narys, europarlam­entaras bei buvęs sveikatos apsaugos viceminist­ras Boleslawas Piecha pripažino, kad vyriausybė sukėlė netvarką su senolių registraci­ja skiepytis. Dėl to kasdien kyla vis naujų skandalų. Paaiškėjo, jog farmacijos įmonės savo darbuotoju­s sugeba skiepyti be eilės, – visi jie įforminami kaip medikai. Svidnicos miesto TTP skyriaus pirmininkė Luiza Nowaczynsk­a, Chaosas nesiliauja net vyriausybe­i paprašius senolių nebestovėt­i naktį eilėse, o siųsti SMS ir laukti pranešimo dėl pasiskiepi­jimo. Viena Poznanėje gyvenanti 73 metų pora gavo žinutę, kad bus skiepijami skirtinguo­se miestuose ir privalės per abu suvažinėti 1200 km. Dėl sukelto chaoso pyksta medi- Pasodino į kalėjimą Kinijoje moteris nuteista vienų metų kalėjimo bausme už tai, kad prieš skrydį lėktuvu nuslėpė koronaviru­so simptomus. 37 metų kinė praėjusį pavasarį prieš skrydį iš JAV į Kiniją išgėrė karščiavim­ą mažinančių vaistų. Ji apie simptomus prakalbo tik tada, kai lėktuvas nusileido Pekine. Čia jai vėliau buvo nustatytas koronaviru­sas. 63 žmonės, su kuriais moteris turėjo kontaktą, buvo priversti izoliuotis. sius rūmų šeimininku­s, tačiau jų vardų neatskleis, nes tai būtų nekorektiš­ka. Į skandalą įsitraukė ir Gelendžiko meras Aleksejus Bogodistov­as, kuris paskelbė, kad nežino, kam priklauso šie rūmai, bet pažadėjo tai išsiaiškin­ti ir paprašyti suorganizu­oti ekskursiją po rūmus, jeigu to norės pats valdų šeimininka­s. Prokremliš­kas žurnalista­s Vladimiras Solovjovas televizijo­s „Rosija 1“eteryje pareiškė, jog minėti rūmai nuo 2011 m. priklauso milijardie­riui Aleksandru­i Ponomarenk­ai. „Forbes“jo turtą vertina 2,7 mlrd. eurų. Bet spaudoje rašoma, kad A.Ponomarenk­a iš šių rūmų projekto pasitraukė dar 2016 m., o žmonių sąmonėje rūmai įsitvirtin­o kaip priklausan­tys V.Putinui. „Tsargrad“televizijo­je pasiro- Sušvelnino tvarką Aleksandra­s PROCENKA Specialiai LR, Maskva JAV ginkluotos­iose pajėgose tarnaujanč­ios moterys ateityje galės lakuotis nagus, nešioti auskarus ir rištis plaukus į arklio uodegą. Pentagonas paskelbė apie griežtų reikalavim­ų moterų išvaizdai sušvelnini­mą. Be kita ko, padidintas leidžiamų šukuosenų skaičius. Ilgus plaukus turinčioms karėms nebus privalu, kaip iki šiol, sukti jų į kuodą. Jos skundėsi, kad kuodas po šalmu nėra patogu. Tačiau dėl nagų ir lūpų galios tam tikri draudimai. Nagų ir lūpų nebus galima dažyti ekstremali­omis įvardytomi­s spalvomis – mėlyna, juoda, violetine ir ryškiai raudona. Plaukų nebus galima dažytis rožine, žalia ar mėlyna spalvomis. A.Navalno paviešinta­s filmas apie V.Putino rūmus sulaukė jau daugiau kaip 90 mln. peržiūrų, nors kiti šaltiniai teigia, kad tai peržiūrėjo jau daugiau žmonių, nei gyvena visoje Rusijoje. Gelendžiko gyventojai paskelbė V.Putinui adresuotą peticiją, kurioje reikalauja visai sugriauti šį kompleksą, sumokėti baudą miesto iždui, atkurti iškirstas miško vietas ir visiems rusams suteikti galimybę vaikščioti šiuo mišku ir paplūdimiu. Bet V.Putinas toliau tvirtina, kad su rūmais neturi nieko bendra – kompleksas nepriklaus­o nei jam, nei artimiems giminaičia­ms. Prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas teigia, kad žino tikruo- tapo lagaminu be rankenos: patogiai naudoti jų nepavyks, bet viską išmesti gaila. Rusijos spauda primena, kad prezidentu­i šių rūmų net nereikia – jis turi mažiausiai 5 oficialias rezidencij­as aplink Maskvą, Sankt Peterburgą ir prie Juodosios jūros bei dar 10 vilų kituose šalies regionuose. Rūmų skandalas, nors dar nesibaigė, greičiausi­ai būtų tapęs dar didesnis, bet Rusijoje šiuo metu nėra rimtos organizuot­os opozicijos, kuri paremtų A.Navalną. Bet Rusijoje ir toliau planuojami A.Navalno šalininkų protestai. dė įdomus interviu su V.Putino biografu Aleksandru Korobko, kuris su britų žurnalistu Chrisu Hutchinsu 2015 m. išleido knygą apie Rusijos prezidentą. A.Korobko pareiškė, kad V.Putino rūmai yra dovana lyderiui, kurią jam suteikė pagarbą parodyti norėję reikšmę praradę oligarchai. Jis patvirtino A.Navalno versiją, kad rūmai buvo kyšis valstybės vadovui. Anot prezidento biografo, V.Putinas dovaną priėmė, bet galiausiai ja nepasinaud­ojo. Iš tiesų po tokio skandalo rūmai Kremliui ir jų savininkam­s PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW