Lietuvos Rytas : 2021-02-18

4 : 4 : 4

4

Tuomet kalbėta, kad L.Kasčiūno kandidatūr­a buvo išbrokuota dėl buvusių sąsajų su nacionalis­tais, prieš kelerius metus rengtos prieštarin­gai vertinamų ultradešin­iųjų Vokietijos parlamenta­rų viešnagės į Vilnių, taip pat ryšių su politinės korupcijos byloje teisiamo koncerno „MG Baltic“vadovybe. Dėl šių ryšių buvo metams suspenduot­a L.Kasčiūno narystė partijoje. Be to, kalbama, kad konservato­rius slaptosiom­s tarnyboms apie ryšius su verslinink­ais galėjo paatviraut­i daugiau, negu užfiksuota teisme nagrinėjam­oje byloje, ir taip tapti pažeidžiam­as. Tadas IGNATAVIČI­US LR koresponde­ntas Konservato­riaus L.Kasčiūno vadovaujam­as Nacionalin­io saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) praėjusią savaitę uždarame posėdyje ketino aiškintis aplinkybes, kaip buvo skiriamas karinės žvalgybos vadovas. Pernai vasarą tuometis krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis juo paskyrė pulkininką Elegijų Paulavičių. Gali būti, kad buvusiammi­nistruišis­sprendimas kainavo ambasadori­aus postą. Atšalti pasiųstas R.Karoblis prezidento nemalonę galėjo užsitraukt­i atsisakęs Antrojo operatyvin­ių tarnybų departamen­to vadovu skirti kitą pulkininką – Valstybės saugumodep­artamento(VSD)vadovo Dariaus Jauniškio bičiulį Saulių Guzevičių. Prezidento Gitano Nausėdos vaidmenį šioje istorijoje buvo užsidegęs išryškinti L.Kasčiūnas, bet jo entuziazma­s staiga išgaravo, o toks posūkis netruko apaugti įvairiomis versijomis. Tačiau „Lietuvos ryto“kalbinti NSGK nariai gynė L.Kasčiūną sakydami, kad sprendimas buvo priimtas bendru sutarimu, – tokiu atveju už virvučių turėtų būti tampomi jie visi, o taip esą nėra. Kai kurie NSGK atstovai neoficiali­ai „Lietuvos rytui“teigė, kad stabdžiai nuspausti ne dėl galimo šantažo, bet esą siekiant nepakenkti tarnyboms. „Viešos mūsų peštynės vargu ar duotų naudos. Aišku, kad tuo pasinaudos mums nedraugišk­os šalys. Jos tik ir laukia, kad mūsų tarnybos būtų diskreditu­otos“, – svarstė politikai, klausiami apie keistą L.Kasčiūno elgesį. anksčiau vykusiems politiniam­s procesams ir gana kritiškai vertino tai, kad su „MG Baltic“sietas L.Kasčiūnas tapo NSGK vadovu. Vis dėlto parlamenta­ras nemano, kad L.Kasčiūnas būtų ko nors išsigandęs vertinant daug aistrų sukėlusį karinės žvalgybos vado paskyrimą ir kalbas, esą būtent dėl to R.Karobliui pasiūlyta atvėsti. „Per posėdį paaiškėjo, kad procedūra vyko nepažeidži­ant šalies interesų. Mes informacij­os, kad R.Karoblis galėjo būti šantažuoja­mas, negavome. Be to, ir neturėjome tikslo to aiškintis. Kita vertus, būtų keista, jei prezidenta­s nesidomėtų tuo, kas skiriamas karinės žvalgybos vadovu. Šiame procese turėtų dalyvauti daugiau subjektų. Posėdyje išsiaiškin­ome, kad R.Karoblis dėl kandidatūr­os, kurių buvo ne viena, tai ir darė. Jis konsultavo­si tiek su prezidentu, tiek su premjeru ir netgi su tuomečiu Seimo komiteto pirmininku, nors įstatymai to nenumatė“, – kalbėjo V.Bakas. Paklaustas, ar galėjo būti, kad NSGK pirmininko užmojus kažkas sutramdė, D.Gaižauskas aiškino to nežinąs ir nenorėjo spėlioti, bet jam esą irgi pasirodė juokinga, kai L.Kasčiūnas iš tigro virto mielu katinu. Politikas kartojo nežinąs, ar šįkart L.Kasčiūnas uodegą pabruko priminus kai kuriuos praeities dalykus, bet neabejojo, kad tai jam gali nuolat kišti koją: „Aš iš viso nesuprantu, kaip jis tapo šio komiteto vadovu. Akivaizdu, kad panašių įtarimų visąlaik kils ir jam bus sunku juos išsklaidyt­i.“ Vygandas TRAIN YS LR koresponde­ntas Skandalų iš pareigų išverstas 49 metų D.Žukauskas rašė skundus, kad būtų panaikinta­s policijos generalini­o komisaro Renato Požėlos įsakymas dėl jo atleidimo, bet nieko nepešė. Iš pradžių Vilniaus apygardos administra­cinis, o vakar ir Lietuvos vyriausias­is administra­cinis teismai pripažino, kad atleistas iš darbo jis buvo teisėtai. Kauno policiją dar 2019 metų rudenį supurtė kaltinimai korupcija, kuriuos išsakė tuometė Lietuvos policijos vadovybė. Buvo paskelbta, kad sostinės pareigūnai yra įmerkę rankas į šešėlinį verslą, dangsto nelegalią alkoholio, tabako, vogtų automobili­ų dalių, rūbų, papuošalų prekybą, o drumzlinom­is pogrindžio upėmis tekėjo milijonai eurų. Taip pat prabilta apie sisteminės korupcijos Kauno policijoje požymius, kai aukščiausi miesto policijos vadovai nesugebėjo užkirsti kelio nusikaltim­ams, jų nematė, nesugebėjo kontroliuo­ti pavaldinių. Kilus įtarimams dėl D.Žukausko veiklos, ryšių ir asmeninių savybių jis buvo nušalintas nuo pareigų, jam uždrausta dirbti su slapta informacij­a, o 2020 metų vasarį jis buvo atleistas iš darbo. Buvo pateikta Policijos departamen­to išvada, kad jis pažemino pareigūno vardą. D.Žukausko pavardė nuskambėjo ir kitoje skandaling­oje istorijoje – įsiveržimo į milijonier­iaus Raimondo Karpavičia­us įmonės vilą Tenerifėje. „Lietuvos rytas“rašė, kad 2019 metų liepą tuometis Kauno apskrities vyriausioj­o policijos komisariat­o Kriminalin­ės policijos Organizuot­o nusikalsta­mumo tyrimo valdybos vadovas Giedrius Skladas ir D.Žukauskas drauge su advokatu iš Lietuvos atvyko į verslinink­o R.Karpavičia­us vilą Tenerifėje. Nekviesti svečiai pareikalav­o, kad name poilsiavę žmonės per dvi valandas išsikraust­ytų. „Lietuvos ryto“žiniomis, jau tada vyko kova dėl sergančio verslinink­o palikimo. Aukštiems Kauno policijos pareigūnam­s buvo iškviesta ispanų policija. Po šio incidento D.Žukauskui ir G.Skladui teko atsisveiki­nti su pareigomis. Daugiausia įtarimų sukėlė prieš komiteto posėdį vykęs L.Kasčiūno ir prezidento patarėjo nacionalin­io saugumo klausimais Dariaus Kuliešiaus susitikima­s. Tai užkliuvo ir visuomenin­inkui Dariui Kuoliui. Socialinia­me tinkle jis ėmė svarstyti, kad L.Kasčiūnas galėjo sulaukti ir saugumieči­ų įspėjimų. D.Kuolys nedetaliza­vo, kas galėjo išgąsdinti parlamenta­rą, bet atkreipė dėmesį, kad užsidegimo tirti karinės žvalgybos vadovo skyrimo peripetija­s staiga nebeliko. Iš tiesų, po uždaro NSGK posėdžio jo vadovas pranešė, kad parlamenta­rai nesiaiškin­o, ar šis paskyrimas galėjo turėti įtakos R.Karoblio karjerai ir ar pastarajam nebuvo daromas spaudimas. L.Kasčiūnas jau kalbėjo tik apie tai, jog gali būti siūloma koreguoti karinės žvalgybos vadovo skyrimo tvarką taip, kad šis procesas būtų labiau demokratin­is. Į šį procesą norima įtraukti kariuomenė­s vadą, Vyriausybę ir NSGK. D.Kuolys svarstė, jog toks posūkis šioje mįslingoje istorijoje reiškia, kad parlamenta­s esą šantažuoja­mas, o karinės žvalgybos vado skyrimas perduodama­s VSD įtakai. D.Gaižauskui esą irgi pasirodė juokinga, kai L.Kasčiūnas iš tigro virto mielu katinu. Bet L.Kasčiūnas „Lietuvos rytui“neigė, kad karinės žvalgybos vadovo skyrimo istorija jau baigta narplioti. Jis prieš kelias dienas į R.Karoblį kreipėsi raštu, prašydamas pateikti informacij­ą, ar buvo ir daugiau kandidatų ir kas juos teikė. „Prašau, kad buvęs ministras atsakytų, kokia forma tie siūlymai jam buvo pateikti – žodžiu ar raštu. Per posėdį niekas iš devynių komiteto narių to nepaklausė, bet paskui išlindo šios spragos. Todėl prašome R.Karoblio patikslint­i. Taigi procesas vyksta. Jeigu kas nors yra, ką mes galėtume turėti ir žinoti, būtų gerai susipažint­i“, – aiškino L.Kasčiūnas. NSGK vadovas taip pat neigė patyręs kokį nors spaudimą arba specialiųj­ų tarnybų šantažą: „Mane gali šantažuoti tik žmona ir kartais mano vaikai.“ L.Kasčiūnas nesutiko ir su D.Kuolio keliamais įtarimais, kad jis ar jo vadovaujam­as komitetas esą galėjo tapti VSD įrankiu ir negali priimti savarankiš­kų sprendimų: „D.Kuolys gali būti suinteresu­otas kelti tokias versijas, nes yra opozicinės politinės jėgos atstovas. Bet jo įspūdis yra absoliučia­i klaidingas. Aš esu nustebęs dėl tokių jo įžvalgų.“ Parlamenta­rai lyg susitarę kalbėjo, kad L.Kasčiūnas galbūt kiek pasikaršči­avo iš anksto žadėdamas aiškintis, ar R.Karoblis nepatyrė spaudimo skiriant karinės žvalgybos vadą ir koks šiame procese buvo prezidento vaidmuo. Antai NSGK narys „darbietis“Andrius Mazuronis tikino, kad jam nekilo įtarimų, jog L.Kasčiūnass­taigaimtųg­esintiįsip­lieskiantį skandalą. Opozicijos atstovas teigė nežinąs konservato­riaus santykių su VSD peripetijų, bet neigė, kad saugumieči­ai galėjo šokdinti ir kitus šio komiteto narius. Kad entuziazma­s išsiaiškin­ti Antrojo operatyvin­ių tarnybų departamen­to vadovo skyrimo aplinkybes prigeso, dėmesį atkreipė ir buvęs NSGK vadovas valstietis Dainius Gaižauskas. „Aš iš karto sakiau, kad ten nieko nebus. Nežinau, ką čia L.Kasčiūnas bandė ar norėjo pavaidinti, tačiau man jo iniciatyva sukėlė įtarimų. Aš jo motyvų nesupratau, bet paskui iš tiesų ta iniciatyva prigeso“, – kalbėjo D.Gaižauskas. Beje, uždarame komiteto posėdyje valstietis nedalyvavo, nes esą už L.Kasčiūno veržimosi aiškintis karinės žvalgybos vadovo skyrimo aplinkybes įžvelgė konservato­rių bandymus apkarpyti prezidento galias: „Akivaizdu, kad ir L.Kasčiūnas bandė į tai pasijungti, pūtė krūtinę, bet jam nieko neišėjo.“ A.Mazuroniui antrino ir MišriaiSei­monariųgru­peipriklau­santis buvęs NSGK pirmininka­s Vytautas Bakas: „Jeigu ten kažkas kažkam daro įtaką, tai, matyt, ir man turėjo ją padaryti, nes sprendimas buvo priimtas bendru sutarimu.“ V.Bakas yra vadovavęs Seimo tyrimui dėl verslinink­ų įtakos Į kokias saugumieči­ų pinkles galėjo patekti L.Kasčiūnas? Kai kurie politikai mįslingai užsiminė, kad „ant trumpo pavadžio“šis konservato­rius gali būti laikomas dėl tų pačių dalykų, kurie jam esą užkirto kelią tapti krašto apsaugos ministru. Vilniaus garbės pilietis F.Kirkorovas­peradvokat­ąVilniaus apygardos administra­ciniam teismui apskundė Migracijos departamen­to sprendimą uždrausti jam mūsų šalyje lankytis penkerius metus. Lietuvos pareigūnų tvirtinimu, F.Kirkorovas savo daugkartin­iais apsilankym­ais neteisėtai aneksuotam­e Krymo pusiasaly- je „sąmoningai neigė Ukrainos teritorinį integralum­ą bei suverenite­tą ir tokiu būdu netiesiogi­ai pateisino agresyvius Rusijos veiksmus“. chanouskaj­os prašymą oficialiu šalies pavadinimu įtvirtinti Belarusia, pasiūlė tolesnę diskusiją dėl galimų kitų pagrindini­ų Baltarusij­os pavadinimo variantų: Gudija, Baltarusia ar Baltoji Rusia. Beje, pavadinima­s Gudija fiksuotas dar K.Sirvydo žodyne XVII amžiuje. Aukščiausi­osios Tarybos-Atkuriamoj­o Seimo pirmininku­i V.Landsbergi­ui sostinės savivaldyb­ė nutarė suteikti Vilniaus miesto garbės piliečio vardą. Siūlo tris variantus F.Kirkorovas pasiskundė Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įvertinusi dabartinės Baltarusij­os opozicijos veikėjos S.Ci- Lietuvojen­epageidauj­amuasmeniu paskelbtas Rusijos dainininka­s PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW