Ži­ban­tis įro­dy­mas?

Zmones - - Margas Pasaulis -

Vos Cri­s­tia­no RO­NAL­DO (32) ger­bė­jai spė­jo pa­si­džiaug­ti ži­nia, kad fu­tbo­lo žvaigž­dės drau­gė Ge­or­gi­na RO­D­RÍ­GU­EZ (22) lau­kia­si, ir jau ki­lo įta­ri­mų, jog po­ra slap­ta su­si­ža­dė­jo. Prie­žas­tis – ant mo­ters pirš­to su­švi­tęs įspū­din­gas žie­das. Su my­li­muo­ju ste­bė­da­ma „Spor­ting“ir „Ton­de­la“ko­man­dų rung­ty­nes, bū­si­mo­ji ma­ma ne­slė­pė nau­jo pa­puo­ša­lo (ži­nias­klai­dos kal­bin­ti eks­per­tai spė­ja, kad jis ga­li kai­nuo­ti apie 220 tūks­tan­čių eu­rų). Su­lauk­si­me ves­tu­vių?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.