ERDEM

Zmones - - Mada -

Di­zai­ne­ris Er­de­mas Mo­ra­lıog­lu, su vy­riau­sią­ja Ang­li­jos Ka­ra­liš­ko­sios ko­lek­ci­jos deko­ra­ty­vio­jo me­no ku­ra­to­re Ca­ro­li­ne de Gui­tant iš­stu­di­ja­vęs Jos Di­de­ny­bės dra­bu­ži­nės tu­ri­nį, itin su­si­ža­vė­jo 1950-ai­siais jos ne­šio­tais ap­da­rais ir ak­se­su­arais. Il­gos bal­tos ope­ros pirš­ti­nės, siau­rė­jan­čios ba­lio­no for­mos suk­ne­lės, bro­ka­to pal­tai, per­lai ir auk­sas šiuo­lai­kiš­ka na­ta su­skam­bo nau­jo­je ma­dos na­mų „Erdem“ko­lek­ci­jo­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.