Lau­kia­miau­sia me­tų pre­mje­ra

Zmones - - Žvaigždynas - Vi­gan­to Ovad­ne­vo nuo­trau­kos

Į ge­riau­sio me­tų fil­mo „Šven­ta­sis“pri­sta­ty­mą su­si­rin­kę sve­čiai ne­slė­pė: tai – lau­kia­miau­sia me­tų pre­mje­ra. Il­gai ne­ti­lu­sios ova­ci­jos ir nuo­šir­džios šyp­se­nos fil­mo ko­man­dai pa­tvir­ti­no – net še­šis „Si­da­bri­nės ger­vės“ap­do­va­no­ji­mus su­siš­la­vu­si juos­ta to ver­ta.

„Si­da­bri­nę ger­vę“už ant­ra­p­la­nį vaid­me­nį „Šven­ta­ja­me“ga­vu­si Gel­mi­nė Glem­žai­tė, re­ži­sie­rius And­rius Bla­že­vi­čius ir pro­diu­se­rė Ma­ri­ja Raz­gu­tė Su my­li­muo­ju Jo­nu Mi­se­vi­čiu­mi į pre­mje­rą at­sku­bė­ju­si Ka­ro­li­na Mes­chi­no ne­slė­pė, kad iš „Šven­to­jo“ti­ki­si la­bai...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.