Mė­ly­no­ji mer­ge­lė

Zmones - - Margas Pasaulis -

Ri­ta ORA (26) nie­ka­da ne­bu­vo itin dro­vi ir per­ne­lyg ne­su­tri­ko, kai per pa­sta­rą­jį kli­po fil­ma­vi­mą kil­no­ja­mos ko­jos at­vė­rė per daug erd­vės ne­kuk­lioms akims. Tie­sa, vie­ną aki­mir­ką dai­ni­nin­kė net pri­si­den­gė ran­ka. Bet ko gi mes dar ne­sa­me re­gė­ję?! O štai Ri­tos ap­da­ras – iš­ties ne­nu­žiū­rė­tas. Mi­la­ne įsi­kū­rę ma­dos na­mai „Off-Whi­te“– nau­ji, ma­din­gi ir ne­pi­gūs. Sa­ky­kim, švar­kiu­kas, ku­rį vil­ki Ri­ta, kai­nuo­ja be­veik du tūks­tan­čius, lan­guo­ti il­ga­au­liai – pu­san­t­ro tūks­tan­čio eu­rų.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.