Pan­ko­lių sa­lo­tos su apel­si­nais

Zmones - - Menas Gyventi -

Po­vi­las pa­n­ko­lius at­ra­do at­lik­da­mas vi­rė­jo prak­ti­ką Si­ci­li­jo­je. Jei pa­tie­ka­lui ne­nau­do­ja­mos pa­čios kra­pų ir any­žių sko­nio tu­rin­čios dar­žo­vės, tai jis gar­di­na­mas bent jau pan­ko­lių sėk­lo­mis. Po­vi­las ap­si­džiau­gė eko­lo­giš­kų mais­to pro­duk­tų tur­gu­je ra­dęs ke­le­tą pan­ko­lių au­gin­to­jų ir Vil­niu­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.