JAV, 2000. Rež. Bil­ly Bo­bas Thorn­to­nas. Vaid.: Mat­tas Da­mo­nas, Pe­nélo­pe Cruz

ROMANTINIS DRAMINIS VESTERNAS.

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

1949-ie­ji. Ame­ri­kie­tis kau­bo­jus, ne­le­ga­liai per­ėję Mek­si­kos sie­ną, įsi­dar­bi­na tur­tin­go fer­me­rio so­dy­bo­je. Jau­nuo­lis iš pir­mo žvilgs­nio įsi­my­li gra­žuo­lę darb­da­vio duk­rą. Jie ne­įsi­vaiz­da­vo, kuo baig­sis aist­rin­gas ro­ma­nas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.