13 va­lan­dų. Slap­tie­ji Ben­ga­zio ka­riai (13 Hours)

ISTORINĖ VEIKS­MO DRAMA. Mal­ta, Ma­ro­kas, JAV, 2016. Rež. Mi­cha­elas Bay. Vaid. Joh­nas Kra­sin­skis

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

2012-ųjų rug­sė­jo 11-oji. Li­bi­ja. Į neo­fi­cia­lią CŽV ba­zę Ben­ga­zy­je su vi­zi­tu at­vyks­ta JAV pa­siun­ti­nys Li­bi­jo­je. Tuo me­tu ba­zę už­puo­la iki dan­tų gink­luo­ti vie­ti­niai. Ar pa­vyks at­rem­ti puo­li­mą šią JAV te­ri­to­ri­ją sau­gan­tiems ka­riams?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.