6 Ap­li­kuo­ti marš­ki­nė­liai

Zmones - - Menas Gyventi -

Pie­ši­niais ir teks­tais mar­gin­ti marš­ki­nė­liai dar ne­tu­rė­tų ding­ti iš aki­ra­čio. Pa­gy­vin­ti sa­vo įvaiz­dį va­ka­rė­ly­je, lais­va­lai­kiu ar net dar­be jais ga­li­ma ir šal­tuo­ju me­tu. Tik ne­su­šal­ki­te ir de­rin­ki­te marš­ki­nė­lius su vy­riš­ko kir­pi­mo vil­nos švar­kais. EGY BOY marš­ki­nė­liai, 45 Eur

Lai­dų ve­dė­ja In­drė Ka­va­liauskai­tėMor­kū­nie­nė

EGY BOY marš­ki­nė­liai, 45 Eur

IVO NIKKOLO švar­kas, 199 Eur

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.