7 Pla­tus dir­žas

Zmones - - Menas Gyventi -

Pra­ėju­sį se­zo­ną po­pu­lia­rus ak­se­su­aras ap­juo­sė sti­lei­vų suk­ne­les ar kel­nes pa­aukš­tin­tu lie­me­niu. Nie­kas ne­drau­džia jo taip dė­vė­ti ir ru­de­nį, ta­čiau lau­ko ap­ran­ga pa­slėp­tų vi­są de­ta­lių gro­žį. To­dėl siū­lo­me pla­čiu dir­žu su­juos­ti ru­de­niš­ką pal­tą. Fi­gū­ra iš­syk at­ro­dys dai­les­nė!

MASSIMO DUTTI dir­žas, 59,95 Eur MANGO pal­tas, 139,95 Eur

Mo­de­lis Bel­la Ha­did

ZARA dir­žas, 17,95 Eur

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.