4 Trum­pa suk­ne­lė

Zmones - - Menas Gyventi -

Tur­būt kiek­vie­nos spin­to­je yra trum­pa tie­saus kir­pi­mo suk­ne­lė, ku­ri šil­tuo­ju pe­rio­du bu­vo pa­ti my­li­miau­sia. De­rin­da­mos suk­nu­tę su ru­de­nį itin ma­din­gais il­ga­au­liais virš ke­lių, nors trum­pam pra­tę­si­te jos ga­lio­ji­mo lai­ką. Ru­de­niš­ką įvaiz­dį su­kurs il­gas už­se­ga­mas vil­nos megz­ti­nis.

Mo­de­lis ir tink­la­raš­ti­nin­kė Ga­bi­ja Var­nai­tė

ZARA suk­ne­lė, 29,95 Eur

MARINA RINALDI suk­ne­lė, 339 Eur

ALDO il­ga­au­liai, 150 Eur

ESTE il­ga­au­liai, 299 Eur

MAX MARA il­ga­au­liai, 605 Eur

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.