SIAU­BO FIL­MAS. Lie­tu­va, 2014. Rež. Ri­čar­das Mata­čius. Vaid.: Jur­ga Še­dui­ky­tė, Ma­rius Jam­pol­skis

Zmones - - Tv Programa | Anonsai -

Ie­vos ir To­mo na­muo­se tu­rė­tų bū­ti lai­min­giau­sias me­tas – šei­ma lau­kia­si ant­ro vai­ko. Ta­čiau vis­ką gau­bia keis­ta bai­mės au­ra: Ie­va ne­ga­li mie­go­ti, iš­gy­ve­na skaus­mo prie­puo­lius ir di­džiu­lį ne­ri­mą. Netru­kus ima dė­tis pro­tu ne­su­vo­kia­mi da­ly­kai, dau­gu­ma jų sie­ja­si su niū­riu rū­siu...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.