Dia­na Sin­ke­vi­čiū­tė ir Ka­ro­lis Grie­žė

Zmones - - Šeimos Albumas -

Ves­tu­vėms ant­ra­die­nį, rug­sė­jo 26-ąją, jie pa­si­rin­ko to­dėl, kad tą­dien su­ka­ko ly­giai 30 me­tų, kai su­si­tuo­kę nuo­ta­kos tė­ve­liai. San­tuo­ka pa­lai­min­ta Liš­kia­vos baž­ny­čio­je. Šven­tė­je kaip ly­gia­tei­sis sve­čias da­ly­va­vo jau­nų­jų nu­my­lė­ti­nis ang­lų bul­do­gas Ble­fas, pa­si­puo­šęs var­ly­te.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.