Ka­kės Ma­kės gim­ta­die­nis

Zmones - - Zmones -

Vil­niaus „Sie­mens“are­no­je – lap­kri­čio 12 d. 16 val., Klai­pė­dos „Švy­tu­rio“are­no­je – lap­kri­čio 19 d. 16 val., Kau­no „Žal­gi­rio“are­no­je – lap­kri­čio 26 d. 16 val., Pa­ne­vė­žio „Ci­do“are­no­je – gruo­džio 3 d. 16 val.

My­li­ma vai­kų he­ro­jė kvie­čia į gim­ta­die­nį – po­pu­lia­riau­sias kny­ge­lių is­to­ri­jas į miu­zik­lą per­kė­lė kom­po­zi­to­rius Ro­kas Ra­dze­vi­čius ir dai­ni­nin­kė Ais­tė Smil­ge­vi­čiū­tė. Ka­kės Ma­kės vaid­muo pa­ti­kė­tas Ka­ri­nai Krys­ko.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.