Ro­ze­tos ak­muo

Zmones - - Zmones -

Vil­niaus Me­nų spaus­tu­vė­je – lap­kri­čio 3, 4 d. 19 val.

Kaip at­si­ra­do kalba? Kaip at­si­ra­do ato­trū­kis tarp to, ką gal­vo­ja­me, ir to, kaip tai iš­reiš­kia­me? To­kius klau­si­mus kels spek­taklis, kvie­čian­tis į šo­kio, mu­zi­kos ir ju­de­sių pa­sau­lį.

Cho­reo­gra­fė ir šo­kė­ja Ži­vi­lė Vir­ku­ty­tė, vaiz­do pro­jek­ci­jų me­ni­nin­kas Edas Gri­mold­by, mu­zi­kos au­to­riai Jū­ra Ele­na Še­dy­tė, And­rius Šiu­rys

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.