Ch­ris Rea

Zmones - - Zmones -

Vil­niaus „Com­pen­sa“sa­lė­je – lap­kri­čio 11 d. 20 val.

Iki skaus­mo vi­siems pa­sau­lio me­lo­ma­nams ži­no­mos dai­nos „The Ro­ad to Hell (Part II)“au­to­rius vėl lei­do­si į kon­cer­tų tu­rą – dai­ni­nin­kas il­gą lai­ką ko­vo­jo su li­ga ir ją sėk­min­gai įvei­kė. Jis at­ve­ža ro­ko ba­la­des iš al­bu­mo „Ro­ad Songs for Lo­vers“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.