ŠEIMOS ALBUMAS

Ką tik at­šven­tė­te il­gas sto­ras ir links­mas lie­tu­viš­kas ves­tu­ves? O gal sa­vo di­džią­ją die­ną mi­nė­jo­te itin šiuo­lai­kiš­kai ar tik dvie­se iš­skri­do­te į eg­zo­tiš­ką ša­lį? Vie­naip ar ki­taip, jū­sų šven­tė bu­vo gra­žiau­sia, tad ko­dėl jos aki­mir­ko­mis ne­pa­si­da­li­jus su vi

Zmones - - Zmones -

Mū­sų sva­jo­nių ves­tu­vės

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.