Mei­lus ko­le­ga

Zmones - - Margas Pasaulis -

Daž­niau­siai po Lon­do­ną ji vaikš­to su vai­kais, ta­čiau šį kar­tą ak­to­rei Liv TY­LER (40) drau­gi­ją pa­lai­kė ke­tur­ko­jis bi­čiu­lis. Tiks­liau – ko­le­ga, su ku­riuo fo­to­gra­fa­vo­si re­kla­mai. Dirb­ti kar­tu abiem se­kė­si taip pui­kiai, tad ga­liau­siai šu­ne­lis at­si­dū­rė ant ame­ri­kie­tės ran­kų...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.