Eb­bos šo­ko­la­di­nis py­ra­gas

Zmones - - Menas Gyventi -

Teš­lai:

5 kiau­ši­niai 200 ml cuk­raus 2 ½ stik­li­nės mil­tų 1 šaukš­te­lis ke­pi­mo mil­te­lių 150 g šo­ko­la­do 250 g mar­ga­ri­no

Glais­tui:

150 g šo­ko­la­do 1 šaukš­tas mar­ga­ri­no 2 šaukš­tai pa­ruoš­tos ka­vos 1 šaukš­tas že­lės cuk­raus

Pa­puoš­ti:

1 sau­ja span­guo­lių, mė­ly­nių ar ki­tų uo­gų

1

Kiau­ši­nius iš­pla­ki­te su cuk­ru­mi, įmai­šy­ki­te mil­tus ir ke­pi­mo mil­te­lius. Su­pil­ki­te iš­tirp­dy­tą šo­ko­la­dą ir mar­ga­ri­ną, iš­mai­šy­ki­te. Pa­ruoš­tą teš­lą su­dė­ki­te į py­ra­go for­mą ir ke­p­ki­te 175 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je 30–40 mi­nu­čių.

2

Pa­ruoš­ki­te glais­tą: iš­tirp­dy­ki­te šo­ko­la­dą ir mar­ga­ri­ną, įpil­ki­te ka­vos ir cuk­raus, iš­mai­šy­ki­te ir ap­te­p­ki­te iš­ke­pu­sį py­ra­gą. Pa­puoš­ki­te uo­go­mis. Ska­naus!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.