ŠIUO­LAI­KI­NĖ ELE­GAN­CI­JA

Zmones - - Mada -

Ro­dos, tra­di­ci­nį per­lų vė­ri­nį jau se­no­kai pa­mir­šo­me, ta­čiau di­zai­ne­riai šiuo­lai­kiš­kai in­ter­pre­ta­vo ir pri­kė­lė jį nau­jam gy­ve­ni­mui. Da­bar dirb­ti­niais per­lais deko­ruo­ta ko­ne vis­kas: džin­sai, megz­ti­niai ir net lais­va­lai­kio ava­ly­nė. Vis dėl­to dė­vė­da­mos ma­din­gus ka­ro­liu­kais puoš­tus bal­tus dra­bu­žius ne­per­sisten­ki­te ir de­rin­ki­te su vienspal­viais mi­ni­ma­lis­ti­niais daik­tais.

Ak­to­rė Clémen­ce Poésy PATARIMAS: Per­li­niai sport­ba­čiai ar­ba ker­zi­niai au­li­niai de­ra prie kas­die­nės ap­ran­gos, bet puoš­nius ka­ro­liu­kais deko­ruo­tus aukš­ta­kul­nius ar ak­se­su­a­rus ver­čiau rink­tis va­ka­rui.

ZARA pirš­ti­nės, 17,95 Eur

RESERVED džin­sai, 39,99 Eur

MASSIMO DUTTI lais­va­lai­kio ba­te­liai, 89,95 Eur

STRADIVARIUS ran­ki­nu­kas, 17,95 Eur

LINDEX aus­ka­rai, 7,99 Eur

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.