MADA

Ku­riant sa­vi­tą sti­lių gelbs­ti ne tik skir­tin­gi dra­bu­žių si­lu­etai, žai­di­mai spal­vo­mis, bet ir įvai­rios tekstū­ros.

Zmones - - Šiame Numeryje: -

Tekstū­ri­zuo­kis!

PATARIMAS: Ryš­ki dirb­ti­nio kai­lio apy­kak­lė, ap­vy­nio­ta ap­link vienspal­vį pal­tą, ga­li kar­di­na­liai pa­keis­ti kas­die­ni­nį jū­sų įvaiz­dį ir pa­vers­ti tik­ra fa­šio­nis­ta. Te­le­vi­zi­jos lai­dų ir ren­gi­nių ve­dė­ja In­drė Ka­va­liauskai­tėMor­kū­nie­nė

H&M kai­li­niai, 99 Eur

WEEKEND MAX MARA lais­va­lai­kio ba­te­liai, 375 Eur

STRADIVARIUS del­ni­nė, 12,95 Eur

ZARA apy­kak­lė, 22,95 Eur

MONTON pirš­ti­nės, 25,95 Eur

ZARA si­jo­nas, 25,95 Eur

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.