O kodėl ne asi­las?

Zmones - - Margas Pasaulis -

Kas se­na­ma­diš­kai lai­ko šu­nis, ka­tes ar pa­pū­gas, kas – vė­l­gi, jau be­veik tra­di­ciš­kai, kiau­lai­tes, o Ang­li­jos ka­ra­lie­nė tu­ri žir­gų, gul­bių ir net ka­ri­nį ožį. Ta­čiau Li­sa BO­NET (49), ko ge­ro, pir­mo­ji iš įžy­my­bių ve­džio­ja­si na­mi­nį asi­lą. Ką gi, ap­svai­gu­siai iš lai­mės nuo­ta­kai vis­kas lei­džia­ma: ak­to­rė ne­se­niai iš­te­kė­jo už my­li­mo­jo Ja­so­no Mo­moa (38). Gal asi­las – jo au­gin­ti­nis? Kha­las Dor­go iš „Sos­tų ka­rų“tie­siog pri­va­lo tu­rė­ti eks­centriš­kų įpro­čių.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.