Stik­lo na­mai 2. Ge­ro­ji mo­ti­na

TRILERIS. JAV, 2006. Rež. Ste­ve’as An­ti­nas. Vaid.: An­gie Har­mon, Ja­so­nas Lon­do­nas

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

(Glass Hou­se: The Go­od Mo­ther) Mirš­ta jau­nų tė­vų Yvos ir Rei­mon­do sū­ne­lis. Po me­tų jie įsi­vai­ki­na naš­lai­čius se­se­rį ir bro­lį. Mer­gai­tei sun­ku pri­pras­ti nau­jo­je vie­to­je, pa­dė­tį sun­ki­na ir tai, kad Yva, švel­niai ta­riant, yra ne­sta­bi­lios psi­chi­kos, tie­siog... pa­mi­šu­si.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.