Met­ro už­gro­bi­mas 123

FANTASTINIS VEIKSMO FIL­MAS. JAV, 2013. Rež. Ga­vi­nas Ho­odas. Vaid.: Har­ri­so­nas For­das, Asa Butter­fiel­das VEIKSMO TRILERIS. JAV, D. Bri­ta­ni­ja, 2009. Rež. To­ny Scottas. Vaid.: Den­ze­lis Was­hing­to­nas, Joh­nas Tra­vol­ta TRILERIS. JAV, 2014. Rež. Jo­se­p­has Ru­be­nas.

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

( The Ta­king of Pel­ham 123) Niu­jor­ko met­ro dis­pe­če­riui to dar ne­te­ko pa­tir­ti: ke­tu­ri gink­luo­ti ban­di­tai už­gro­bia trau­ki­nį su ke­lei­viais ir pa­rei­ka­lau­ja 10 mi­li­jo­nų. Per va­lan­dą. Kiek­vie­na už­dels­ta mi­nu­tė – vie­no įkai­to gy­vy­bė... Ira­ke per bom­bos spro­gi­mą re­gė­ji­mą pra­ra­du­si fo­to­žur­na­lis­tė Sa­ra gy­ve­na Niu­jor­ke, bu­te pa­sto­gė­je. Ko­dėl Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se grį­žu­si na­mo ji nie­kaip ne­ga­li pri­si­šauk­ti su­ža­dė­ti­nio? Ko­dėl bu­te tū­no­jęs už­puo­li­kas iš aklo­sios ima rei­ka­lau­ti dei­man­tų? Ko­kių dei­man­tų?!

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.