JAV, 2003. Rež. Mi­cha­elas Bay. Vaid.: Wil­las Smi­thas, Mar­ti­nas Law­ren­ce’as, Gab­riel­le Union

VEIKSMO KO­ME­DI­JA.

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

Nar­ko­ti­kų sky­riaus de­tek­ty­vai Mai­kas ir Mar­kas tu­ri su­stab­dy­ti nau­jų kvai­ša­lų srau­tą. Žiau­rus nar­ko­ti­kų mag­na­tas žu­do vi­sus, ku­rie sto­ja sker­sai ke­lio. Gra­žuo­lė Mar­ko se­su­tė – slap­to­ji agen­tė, pa­te­ku­si į kryž­mi­nę de­tek­ty­vų ir nar­ko­ti­kų bo­so ug­nį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.