OŽIARAGIS (XII 22–I 19)

Zmones - - Horoskopas -

SVAR­BIAU­SIA – TIKS­LAS. Dar­be, pro­fe­si­jos sri­ty­je veik­los ga­li bū­ti daug. Ki­ta ver­tus, ener­gi­jos ir­gi bus vis dau­giau, ryž­tin­gai siek­ti tiks­lo ar tiks­lų bus vis leng­viau, dėl to nu­veik­ti pa­vyks iš­ties ne­ma­žai. Bus svar­būs ir drau­gai – kar­tu bus leng­va pra­si­ma­ny­ti sma­gių da­ly­kų. Pi­ni­gi­nius rei­ka­lus tvar­ky­ti, nau­dos siek­ti leng­viau sek­sis šią sa­vai­tę.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.