Luxemburger Wort

Der groussherz­oglecher Famill geduecht

Blumme beim Monument op Nationalfe­ierdag niddergelu­echt

-

Biwer. Och wann dëst Joer Nationalfe­ierdag net zesumme konnt gefeiert ginn, war et de Gemengenau­toritéite wichteg, op dësem Dag un de Grand-duc Henri an un déi ganz groussherz­oglech Famill ze denken.

Et gouf bei dëser Geleeënhee­toch all deenen d’éier erwisen, déi hiert Liewe fir d’fräiheet vum Land gelooss hunn. Fir si alleguerte goufe beim Monument Blummen niddergelu­echt an d’sonnerie gespillt.

Romain Nies via mywort.lu

 ??  ?? Och un déi, déi hiert Liewe fir d’fräiheet vum Land gelooss hunn, gouf erënnert.
Och un déi, déi hiert Liewe fir d’fräiheet vum Land gelooss hunn, gouf erënnert.

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg