Luxemburger Wort

Ernestine “Erny” ODEM-DEISTER

-

D'Begriefnes ass am Familljekr­ees.

Et vermëssen si : hir Kanner :

Spielmann-Odem Josée a Fernand Odem-Kiefer Gast a Christiane hir Enkelkanne­r :

Odem Sandy

Schmit-Odem Lynda a Steve hir Urenkelkan­ner :

Charel, Jacques a Julie Schmit hir Schwëster :

Majerus-Deister Martha d’Familljen :

Theisen-Deister

Majerus-Deister an déi ganz Famill Odem 09.12.1925 – 24.08.2022

Si ass friddlech entschlof e Mëttwoch, de 24. August 2022, am Alter vu 96 Joer, zu Lëtzebuerg am “SEAP”, am Fridde mat eiser Herrgott.

E Läichendén­gscht gëtt gehalen e Mëttwoch, den 31. August 2022, um 16 Auer, an der Porkierch vu Lëtzebuerg-Cents.

E ganz grousse MERCI geet un dat ganzt Personal vum CIPA „Sainte Elisabeth am Park” fir hir super léif a kompetent Betréiung an all deene Joren.

Lëtzebuerg , Rollengerg­ronn, Bouneweg, Käerch, Cents, de 29. August 2022

Déi Leit, déi besonnesch un eis léif Verstuerwe wëllen denken, kënnen dat maache mat engem Don un „Autisme Luxembourg a.s.b.l.”, CCPLLULL - LU49 1111 0725 2061 0000, mam Vermierk „Don ODEM-DEISTER Ernestine“.

 ?? ??

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg