Luxemburger Wort

Suzanne Heynen

-

Mir soen eiser léiwer Frëndin fir ëmmer Äddi.

Suzanne,

Du hues bal 40 Joer bei eis geschafft. Du waars ëmmer vun der Long op d‘Zong, a gutt am Knouteren, mä deng Häerzlechk­eet war net ze iwwertreff­en. Deng Präsenz an deng Perséinlec­hkeet wäerten eis feelen.

Denger Famill wëlle mir eist häerzlechs­t Bäileed matdeelen. Äddi Suzanne! Et war eng Freed, Dech kannt ze hunn, a mir wäerten Dech ni vergiessen.

Deng Frënn vun der Ligue HMC

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg