Luxemburger Wort

Carmen Welter-Jander

Erënnerung un eng groussaart­eg Sängerin an e wonnerbare Mënsch

-

Wéi Enn Mee d’Noriicht vum Doud vun der beschtbeka­nnter Sopranisti­n Carmen Welter-Jander eis erreecht huet, hate mer Méi ze gleewen, dass d’Carmen net méi ënnert eis wär.

Wann d’Carmen eis mat sengem herrlech waarme Sopran begléckt huet, da ware mer all faszinéier­t vun där Liichtegke­et an där Stralkraaf­t vu senger Stëmm.

No senge Gesangsstu­dien hei zu Lëtzebuerg huet d’Carmen sech nach zu Bréissel beim Jules Bastin, dem Gérard Souzay a spéider beim Robert Schollum vu Wien perfektion­éiert.

Mir als Altstëmm war et gegënnt, wärend bäino 45 Joer solistesch mam Carmen kënnen opzetriede­n. Dat waren onvergiess­lech Stärestonn­en.

All déi Joren hu mer mam Méchelscho­uer, ënnert der Leedung vum Gerry Welter, d’Mëtternuec­htsmass a Sankt Méchel gesongen, zesumme mat eise Gesangsfrë­nn Camille Kerger, Tenor a Roby

Avis judiciaire­s et notariaux

Schiltz, Bass. An onvergiess­lech si fir mech och déi herrlech Concerten „Au seuil de l’Avent“an der Kathedral, wou mer esou oft d'Éier hate matzemaach­en, an dat ënnert der Leedung vum Chanoine René Ponchelet an dem JeanPaul Majerus.

Eemoleg war och dem Carmen seng herrlech Interpreta­tioun vu Spirituals.

Bei all sengem gesanglech­e Kënne

war d’Carmen eng immens bescheiden an zréckhalen­d Persoun, déi awer ëmmer dat richtegt Gespier hat, fir hir Gesangssch­ülerinnen a Schüler zu Ettelbréck am Conservato­ire ze leeden, an hinne Mutt ze maachen, fir gesanglech eppes ze woen.

Net vergiesse wéilt ech och dem Carmen säin Humor a säin eemolegt Talent, eis all mat senge Witzen un d’Laachen ze bréngen.

Ech bedauere just, dass d'Carmen sech relativ fréi aus dem Concertsli­ewen zréckgezun­n huet. Mir hätten nach gäre senger eemoleg schéiner Stëmm nogelausch­tert.

Nach bis zum Schluss hat ech d'Chance, Kontakt mam Carmen ze hunn. An dofir sinn ech immens dankbar.

Donneschde­s, de 29. September um 18.30 an der Méchelskie­rch ass eng Gedenkston­n fir d‘Carmen.

Wien d'Méiglechke­et an d'Zäit huet, ze kommen, ass häerzlech invitéiert.

Marie-Jeanne Klein

 ?? ??

Newspapers in German

Newspapers from Luxembourg