Berita Harian

Potensi perakaunan, cerah

Permintaan yang tinggi dalam bidang ini termasuk di luar negara

- Career · Education · Kuala Lumpur · Malaysia · UCSI University

Kuala Lumpur: Bidang perakaunan sememangny­a menjanjika­n peluang kerjaya yang cerah di samping mendapat permintaan tinggi dalam pasaran pekerjaan tempatan mahupun luar negara.

Sehubungan dengan itu, bagi memastikan sasaran kerajaan melahirkan

60,000 akauntan menjelang tahun 2020 dapat dicapai, Universiti UCSI di sini, terus komited dengan menawarkan kursus Sarjana Muda Sastera (Kepujian) Perakaunan dan Kewangan di universiti berkenaan.

Ketua Jabatan Perakaunan dan Kewangan UCSI, Penolong Profesor Dr Ben Yap Chin Fook, berkata program selama tiga tahun itu membolehka­n pelajar mengikuti pembelajar­an dalam persekitar­an yang selesa dan kondusif.

Beliau berkata, pelajar bukan setakat didedahkan dengan pengajian perakaunan dan kewangan semata­mata. Malah, turut diketengah­kan dengan aspek komunikasi dalam meningkatk­an keyakinan diri.

"Untuk syarat kelayakan untuk memohon kursus ini, pelajar perlu mengikuti kursus asasi terlebih dahulu sebelum menyambung pengajian di peringkat ijazah.

Menggunaka­n bahasa Inggeris

"Program yang ditawarkan ini turut memperoleh Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)," katanya kepada BH Skor, baru­baru ini.

Ben berkata, jurusan yang menggunaka­n bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar itu menyediaka­n tenaga pengajar yang berkualiti, diiktiraf di samping memiliki kepakaran tersendiri.

Beliau berkata, pelajar turut berpeluang mengikuti latihan industri selama dua bulan pada setiap tahun.

"Dalam tempoh tiga tahun pengajian, pelajar perlu menjalani latihan amali pada bulan November dan Disember setiap tahun," katanya.

 ??  ?? Dr Ben Yap Chin Fook bersama pelajarnya dalam bilik kuliah.
Dr Ben Yap Chin Fook bersama pelajarnya dalam bilik kuliah.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia