Berita Harian

440,776 murid, pelajar di Sarawak mula persekolah­an esok

-

Kuching: Seramai 440,776 murid dan pelajar di negeri ini akan memulakan sesi persekolah­an masing-masing dengan 23,164 murid memulakan alam persekolah­an pada peringkat pra sekolah, esok.

Daripada keseluruha­n 440,776 murid dan pelajar, sejumlah 240,676 murid akan bersekolah di 1,265 sekolah rendah seluruh negeri, selain membabitka­n 39,231 murid yang sudah didaftar untuk kemasukan ke Tahun Satu, manakala seramai 200,100 pelajar bersekolah di 190 sekolah menengah di seluruh negeri ini.

Pengarah Pendidikan Sarawak, Rakayah Madon, berkata seramai 35,950 pelajar sekolah menengah akan meneruskan persekolah­an masing-masing di Tingkatan Satu.

“Pada sesi persekolah­an sesi 2018, sebanyak lapan kelas tambahan bagi peringkat prasekolah dibuka membabitka­n 1,497 kelas di 1,115 institusi pendidikan di negeri ini. Kelas prasekolah ini merangkumi 1,321 buah kelas di Sekolah Kebangsaan (SK) termasuk empat buah di rumah panjang, 159 di Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK).

“Manakala, dua kelas di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK), empat di Institusi Pendidikan Guru (IPG), tujuh di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) dan empat di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas (SKPK),” katanya dalam kenyataan di sini, semalam.

SK Triang mula operasi penuh

Rakayah ketika mengulas lanjut berkata, 2018 turut menyaksika­n sebuah sekolah baharu, SK Triang, Serian, mula beroperasi sepenuhnya selepas kerja pembinaan selesai dan diserahkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri pada 21 September 2017.

“Sejumlah 50 murid terdiri daripada Tahun Satu hingga Tahun Enam akan memulakan sesi persekolah­an mereka di sekolah yang dibina membabitka­n nilai RM16.3 juta.

“SK Triang turut dilengkapi dengan enam bilik darjah, bangunan asrama yang mampu memuatkan 100 murid dan enam rumah guru,” katanya.

Sementara itu, Rakayah berkata, sebanyak 43 sekolah dipilih tahun ini bagi dibangunka­n menerusi Program Transforma­si Sekolah 2025 (TS25) bagi mencapai hasrat akhir dalam Pelan Pembanguna­n Pendidikan Malaysia (PPPM 2013 2025), iaitu menjadikan murid dan sekolah berkualiti.

“Pada 2016, sejumlah 20 sekolah sahaja dimasukkan dalam program transforma­si berkenaan, namun bilangan sekolah itu ditambah kepada 23 lagi sekolah yang lebih merangkumi sekolah yang berada dalam daerah luar bandar dan pedalaman,” katanya.

 ??  ?? Rakayah Madon
Rakayah Madon

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia