Berita Harian : 2019-03-18

DIDIK : 34 : D34

DIDIK

D34 ISNIN, 18 Mac 2019 BIL 1222 DIDIK Oleh KF Yap [email protected] Bahasa Melayu – Penulisan (SJK) BAHAGIAN B Latihan 1 Latihan 3 Gambar rajah di bawah menunjukka­n Tulis ulasan kamu berdasarka­n maklumat yang diberikan dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah cara-cara membasmi pembiakan nyamuk aedes. Gambar di bawah menunjukka­n Tulis ulasan tentang gambar dan rangkai kata yang diberi dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah cara-cara menjaga kebersihan kelas. antara 40 hingga 70 patah perkataan. antara 40 hingga 70 patah perkataan. CARA-CARA MENJAGA KEBERSIHAN KELAS Membersihk­an tempayan, kolah dan pasu-pasu bunga CARA-CARA MEMBASMI PEMBIAKAN NYAMUK AEDES Mengelap kaca tingkap Menyapu lantai Mengelap meja dan kerusi _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Menutup semua bekas menyimpan air dengan rapat Masukkan ubat pembunuh jentik-jentik _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Latihan 2 _____________________________________________________________________________ Gambar rajah di bawah menunjukka­n Tulis ulasan kamu tentang maklumat yang diberi dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah langkah-langkah menjaga kesihatan mata. _____________________________________________________________________________ antara 40 hingga 70 patah perkataan. _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Mengambil makanan yang berkhasiat _____________________________________________________________________________ Latihan 4 Gambar rajah di bawah menunjukka­n Tulis ulasan tentang rajah yang diberikan dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah faedah beriadah pada masa lapang. Menonton televisyen dari jarak yang sesuai Menjalani pemeriksaa­n mata antara 40 hingga 70 patah perkataan. LANGKAH-LANGKAH MENJAGA KESIHATAN MATA FAEDAH BERIADAH Membaca di bawah cahaya yang terang Jiwa Tenang Hubungan Kekeluarga­an Erat Tambah Pengalaman _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

© PressReader. All rights reserved.