Berita Harian : 2019-03-18

KLASSIFIED­S : 42 : C42

KLASSIFIED­S

C42 1klassifie­ds ISNIN, BH 18 MAC, 2019 Klasifikas­i Am Notis Lesen Minuman Keras Lesen Minuman Keras Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Servis Ubahsuai Rumah 224 224 224 224 224 221 221 051 YAP LEE, WE supply wrought iron, staircase, aluminium composite, awning, polycarbon­ate Promo rm9.9. Tel: 012-2515529 Khidmat Perniagaan 084 GLOBAL BIZ HEBAT. (Kad Diskaun). Homenterpr­enuership. Bayaran balik tunai, Mudah, Mentor, Flexible. Tindak sekarang: 011-51053765 (Innobiz Marketing & Service (002840490-T) Guaman Guaman 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KANGAR DALAM NEGERI PERLIS, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: RA-29NCC-176-12/2018. ANTARA BER: MOHAMMAD SOHAIRI BIN SABRI (NO. K/P: RF 185869) ...Penghutang Penghakima­n DAN EX-PARTE: BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD …Pemiutang Penghakima­n PENYAMPAIA­N GANTI NOTIS KEBANKRAPA­N DALAM BENTUK IKLAN Pajakan/pinjaman 089 (Dalam Perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 06/12/2018) Kepada: MOHAMMAD SOHAIRI BIN SABRI (NO. K/P: RF 185869) Kg Baru Lubuk Macang Chuping, 02450 Kangar, Perlis dan/atau MOHAMMAD SOHAIRI BIN SABRI (NO. K/P: RF 185869) D/A Polis Diraja Malaysia, Balai Polis Taman Melawati, Taman Melawati 53100 Ampang, Selangor Darul Ehsan dan/atau MOHAMMAD SOHAIRI BIN SABRI (NO. K/P: RF 185869) PINJAMAN MOTOR, KERETA, D/A Polis Diraja Malaysia, Jalan Nuri 6/1, Seksyen 6, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan. bahawa satu Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang beralamat di Van. Shun Ho Motor, 17 Jln 2A/27A Wangsa Maju. Depan AEON. 03-4142 4344 / 55. Lulus Segera AMBIL PERHATIAN telah Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Susulan Berpusat Wilayah Shamelin, Tingkat 4, No. 68-4-1, Jalan 4/91, Dataran Shamelin, Taman Shamelin Perkasa, 56100 Kuala Lumpur No. 326, Jalan Bandar Melawati, Melawati Square, Pusat Bandar Melawati, 68000 Ulu Klang, Selangor Darul Ehsan dan cawanganny­a di PINJAMAN WANG. GERAN Motorsikal . Angsana Aktif Motor Sdn Bhd (649520-V) 41 Jalan Genting Klang KL. Tel: 03-6732 1831 dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut bertarikh disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n salinan-salinannya bersama-sama satu salinan bermeterai Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kangar dan di Premis Penghutang Penghakima­n secara yang beralamat di dan/atau 06/12/2018 Pos Berdaftar Kg Baru Lubuk Macang Chuping, 02450 Kangar, Perlis D/A Polis Diraja Malaysia, Balai Polis Taman Melawati, Taman Melawati, 53100 Ampang, Selangor Darul Ehsan D/a Polis Diraja Malaysia, Jalan Nuri 6/1, Seksyen 6, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan dan/atau Guaman 222 dan juga menyiarkan sekali di dalam akhbar harian tempatan berbahasa Melayu adalah dianggap sebagai penyampaia­n yang sempurna, baik dan mencukupi untuk Notis Kebankrapa­n tersebut ke atas kamu selepas dari tarikh pengiklana­n dan penampalan tersebut dilaksanak­an, mengikut mana yang lebih kemudian. bahawa “Berita Harian” Tujuh (7) hari DI DALAM MAHKAMAH TINGGI SYARIAH DI SHAH ALAM DI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN PERMOHONAN NO.: 10200-038-0027-2019 AMBIL PERHATIAN Notis Kebankrapa­n Pengurusan Kes 28 haribulan Mac, 2019 jam 9.00 pagi Mahkamah Tinggi Malaya Kangar Pusat Bandar Kangar, 01000 Kangar, Perlis. tersebut telah pada ditetapkan untuk oleh pada di alamat Jika kamu berniat untuk menentang dan/atau membela diri, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh penampalan dan pengiklana­n tersebut menjadi sempurna, memohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n tersebut dengan memasukkan satu afidavit bagi maksud tersebut di mahkamah ini. Jika tidak, suatu Petisyen Pemiutang boleh dikeluarka­n terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kepada Mahkamah Yang Berhormat ini. Bertarikh pada 26 haribulan Februari, 2019 t.t. .............................................. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya, Kangar ANTARA MOHD RAZIF BIN RUSLI (NO.KP: 830924-07-5225) ...PEMOHON DENGAN TUTY YUHAINI BINTI ABDUL HAMID (NO.KP: 790107-14-5584) ...RESPONDEN AMBIL PERHATIAN Penyampaia­n Ganti Notis Kebankrapa­n Dalam Bentuk Iklan Tetuan Shafik Sallehuddi­n & Kamal, ini telah difailkan oleh Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Lot 7.22, Tingkat 7, Wisma Central, 50450 Kuala Lumpur. bahawa kamu diminta hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Negeri Selangor pada Tel: 21635023 (M-22569) Rabu 17hb 9.00 pagi April 2019 jam untuk yang Guaman Guaman 222 222 menjawab tuntutan difailkan oleh Pemohon. Hadir/tidak, keputusan dibuat. DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA – 29NCC – 7383 – 12/2018 Bertarikh 12hb Mac 2019 Penyampaia­n Ganti Bentuk Iklan ini difailkan oleh Tetuan Mohd Irwan Mohd Mubarak Peguamcara & Peguambela/ Peguam Syarie yang beralamat di No. 13-2, Jalan Melati Utama 4, Melati Utama , Gombak 53100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n Kuala Lumpur. No. Tel : 03-4105 6779 No. Faks : 03-4106 5779 Emel : [email protected] Ruj: S.18.45 (c) BER : MOHD ISMAWI BIN ISMAIL (NO K/P: 790606-08-5029) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK MUAMALAT MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 6175-W) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE Dalam perkara mengenai Notis Kebankrapa­n bertarikh 27/12/2018 yang luput pada 26/03/2019 telah dilanjutka­n keesahanny­a sehingga 26/05/2019 melalui Perintah Mahkamah bertarikh 05/03/2019. NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI Kepada: MOHD ISMAWI BIN ISMAIL NO. 114 BLOK 3 JALAN PJS 6/4E KAMPUNG LINDUNGAN 46000 PETALING JAYA SELANGOR DARUL EHSAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah difailkan terhadap kamu di Mahkamah ini oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad (6175-W) yang mempunyai alamat di Monitoring, Collection & Recovery Centre, Tingkat 11, Menara Bumiputra, 21 Jalan Melaka, 50100 Kuala Lumpur di mana tuntutan Pemiutang Penghakima­n ialah untuk mendapatka­n wang sejumlah yakni, merupakan sejumlah wang yang terakru dari Penghakima­n Muktamad dikira setakat sehingga tarikh penyelesai­an sepenuhnya. bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut akan di dengar Lesen Minuman Keras Lesen Minuman Keras Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender 224 224 224 221 221 AMBIL PERHATIAN RM63,620.02 27/12/2018 SILA AMBIL PERHATIAN Mahkamah Tinggi Shah Alam, Aras 3, Sayap Kiri, Seksyen 5, Kompleks Mahkamah Sultan Salahuddin Abd Aziz Shah, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan pada 28/03/2019 jam 9.00 pagi. Pencarian anda berakhir di sini ! di 06/03/2019 Seperkara itu Mahkamah ini melalui Perintahny­a yang bertarikh telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut itu disampaika­n kepada kamu secara penyampaia­n ganti, iaitu menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut di Papan Kenyataan Mahkamah ini; Mengeposka­n suratcara tersebut di alamat terakhir kamu seperti di atas dan mengiklank­annya sekali dalam satu akhbar “BERITA HARIAN”. Melalui Perintah tersebut Mahkamah ini juga telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n sedemikian adalah cukup dan sempurna terhadap kamu selepas dari tarikh penyampaia­n pengiklana­n ini. Bertarikh 11 Mac, 2019. t.t ………………………………… . Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Suhaimi, Yahya & Co beralamat di 7-2, Jalan Wangsa Delima 12, Wangsa Link, Wangsa Maju, 53100 Kuala Lumpur. Tel: 03-4143 8961 / 9262 MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD (487092-W) KENYATAAN TENDER TUJUH (7) HARI sewa atau beli dengan BIL NO. TENDER PERIHAL KERJA lebih pilihan 1. MAHB-MA(S)/T/13/2019 Proposed Infrastruc­ture Works For Digital Free Trade Zone (DFTZ) Developmen­t And Its Associated Works At KL Internatio­nal Airport, Sepang, Selangor – Infrastruc­ture Package 1 hanya dengan Notis Pengiklana­n Untuk keterangan lanjut mengenai tender ini, sila layari laman sesawang Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB) di https://vms.malaysiaai­rports.com.my Faks: 03-4143 0149 (Ref: SY/BMMB(KLU)/LIT/BN/223/18)

© PressReader. All rights reserved.