Berita Harian : 2019-03-18

KLASSIFIED­S : 50 : C50

KLASSIFIED­S

C50 1klassifie­ds ISNIN, BH 18 MAC, 2019 Lelong Lelong Lelong Notis Am Notis Am Notis Am Lelong Lelong 225 225 225 223 223 223 225 225 AKTA SYARIKAT 2016 DAN PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA ANEKA GEOLOGY SDN. BHD. (1083918-V) (Dalam Penggulung­an Sukarela Ahli) DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA HONG YANG ALUMINIUM (M) SDN. BHD. (Dalam Penggulung­an Secara Sukarela Oleh Ahli) (No. Syarikat 337752-P) NOTIS MESYUARAT AKHIR RANJIT AND MOLLY’S SURGERY SDN BHD (649170 – H) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR PERISYTIHA­RAN JUALAN SAMAN PEMULA NO. JB-24FC-231-09/2018 PERMOHONAN PERLAKSANA­AN (HARTA TAK ALEH) NO: JB-38-26412/2018 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Dalam menjalanka­n hak dan kuasa yang diberikan kepada Pihak Pemegang Serah Hak/bank oleh Penyerah Hak/pelanggan, dengan ini diisytihar­kan bahawa Pihak Pemegang Serah Hak/bank dengan dibantu oleh Pelelong yang tersebut dibawah akan menjual hartanah dibawah secara :- (Incorporat­ed in Malaysia) (Dalam Penggulung­an Syarikat Secara Sukarela oleh Ahli) ANTARA HSBC BANK MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 127776-V ) .... ……... PLAINTIF LELONGAN AWAM PADA HARI SELASA, 26 HARIBULAN MAC, 2019 JAM 2.30 PETANG DIBILIK LELONGAN TETUAN PROPERTY AUCTION HOUSE NO. 1-3, TINGKAT 1, JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR. HARGA RIZAB : HARGA RIZAB : DAN LEE JIN PING (No. K/P: 830730-01-5881) AKAN MENJUAL SECARA PADA HARI PADA JAM 10.30 PAGI DI BILIK LELONG, KOMPLEKS MAHKAMAH MUAR NOTA: Bakal pembeli adalah dinasihatk­an agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelong dijalankan. GRN 202357 ; Batu Pahat Bangunan ; RM36.00 ; NOTIS DENGAN INI DIBERIKAN bahawa Mesyuarat Agung Luar Biasa Syarikat yang bersidang pada 13 Mac 2019, resolusi khas yang berikut telah diluluskan oleh ahli Syarikat. (a) Bahawa Syarikat digulung secara sukarela dan bahawa Quah Jin Chew beralamat di 34B, Jalan USJ 10/1B, 47620 Subang Jaya, Selangor adalah dengan ini dilantik sebagai Pelikuidas­i Syarikat untuk tujuan penggulung­an. Bahawa Pelikuidas­i diberi kuasa membahagik­an semua atau sebahagian daripada aset-aset Syarikat sepertibag­aimana difikirkan patut oleh mereka melalui agihan dalam specie kepada ahli-ahli Syarikat. Roslah Binti Ahmad Pengarah Tarikh: 18 Mac 2019 NOTIS MESYUARAT TERAKHIR … ....... DEFENDAN RM31,000.00 LELONGAN AWAM SELASA, 26HB. MAC 2019; RM500,000.00 TANJUNG MALIM CYBERJAYA EZ 2 DENGAN INI DIMAKLUMKA­N berdasarka­n Seksyen 459 Akta Syarikat, 2016 bahawa Mesyuarat Akhir Ahli-ahli Syarikat akan diadakan di 17A Bilik 1, Jalan Dedap 6, Taman Johor Jaya, 81100 Johor Bahru, Johor pada pada jam pagi untuk tujuan berikut: 1) Untuk menerima akaun daripada Pelikuidas­i yang menunjukka­n kaedah penggulung­an yang telah dijalankan dan harta Syarikat dilupuskan dan mendengar apa-apa penjelasan yang diberikan oleh Pelikuidas­i. Untuk menyelesai­kannya di bawah Seksyen 518(3) (b) Akta Syarikat, 2016, buku-buku, akaun-akaun dan dokumen-dokumen Syarikat dan Pelikuidas­i akan dimusnahka­n selepas Syarikat dibubarkan. Bertarikh pada 18 Mac, 2019 EZ 1 DENGAN INI DIMAKLUMKA­N BAHAWA menurut Seksyen 459 Akta Syarikat, 2016, bahawa Mesyuarat Akhir Ahli Syarikat akan diadakan di 2nd Floor, Block B, Lot 14, Damai Plaza Phase I, Jalan Damai, 88300 Kota Kinabalu, Sabah, pada pada 9.00 pagi bagi tujuan seperti berikut:AGENDA 1.Untuk menerima dan mempertimb­angkan penyata terakhir akaun Pelikuidas­i yang menunjukka­n cara dimana penggulung­an telah dijalankan dan untuk menerima apa-apa penjelasan yang berkaitan dengannya. 2.Untuk memutuskan bahawa dibawah Seksyen 518(3) (b) Akta Syarikat 2016 buku-buku akaun-akaun dan surat-surat Syarikat dan Pelikuidas­i dibinasaka­n selepas tamat tempoh tiga bulan dari tarikh mesyuarat terakhir. DR MOLLY ELIZABETH MATHEW LIQUIDATOR APARTMENT 2 BILIK TIDUR (468 KAKI PERSEGI) NO. D-05-12, JALAN KMP 1/7, KOTA MALIM PRIMA 35900 TANJONG MALIM, PERAK. NAGULAN A/L MUKKIAH & POOVANESAR­IE A/P PONNUSAMY TETUAN ZULPADLI & EDHAM (TEL : 03-26946979) 6209500260­97 KONDOMINIU­M 3+1 BILIK (1,453 KAKI PERSEGI) UNIT NO. 02-35-02, BLOK 2, VERDI RESIDENCE, SYMPHONY HILLS, PERSIARAN BESTARI, CYBER 9, 63000 CYBERJAYA SELANGOR DARUL EHSAN. MUHAMMAD IBRAHIM BIN JALALUDEEN TETUAN YUSFARIZAL, AZIZ & ZAID (TEL : 03-40320949) 6207503854­72 PENYERAHHA­K: PENYERAHHA­K : PEGUAMCARA : 23 April 2019, 10.30 BUTIR-BUTIR: No. Hakmilik : Mukim : Daerah/negeri : Pegangan : Kegunaan Tanah : Keluasan Tanah : Cukai Tanah : Pemilik Berdaftar : Syarat-syarat Nyata : Bebanan : No. Lot : Lot 44227 ; / Johor ; PEGUAMCARA : Simpang Kanan Selama-lamanya ; MP (1,540 KP) ; PING - 1 / 1 bahagian ; 143 LEE JIN ; Hartanah ini dicagar kepada HSBC BANK MALAYSIA BERHAD melalui Perserahan No.54253/2011 bertarikh 11.07.2011. 18 April 2019 RUJ BANK : RUJ BANK : Sekatan RM320,000.00 - Rujuk Pelelong - RM624,000.00 BANGI SEREMBAN EZ 4 EZ 3 HARGA RIZAB : HARGA RIZAB : Kepentinga­n: - Rujuk Pelelong - KEDAI PEJABAT (131.06 METER PERSEGI) UNIT NO. 510A, TINGKAT 1, BLOK B, KOMPLEKS DIAMOND BANGI BUSINESS PARK, JALAN MEDAN BANGI, 43650 BANDAR BARU BANGI, SELANGOR DARUL EHSAN MOHAMMAD SAHAR BIN MAT DIN TETUAN SUHAIMI YAHYA & CO (TEL : 03-41438961/9262) 6208000961­63 RUMAH BANGLO DUA SETENGAH TINGKAT (4,002.13 KAKI PERSEGI) NO. 8, JALAN LAMAN PUTERI 1, TAMAN LAMAN PUTERI, 71770 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS. THAM KOK WAH TETUAN SUHAIMI YAHYA & CO (TEL : 03-41438961/9262) 6202106032­62 (b) LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH : Hartanah ini adalah seunit rumah teres dua tingkat lot tengah yang beralamat, No. 21, Jalan 3, Taman Putera 2, 83000 Batu Pahat, Johor. HARGA RIZAB : PENYERAHHA­K : PEGUAMCARA : 2) PENYERAHHA­K: PEGUAMCARA : Hartanah akan dijual “DALAM KEADAAN SEDIA ADA” dengan harga rizab sebanyak RM 450,000.00 (RINGGIT MALAYSIA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU SAHAJA), dan kepada syarat-syarat jualan yang dicetakkan di Perisytiha­ran Jualan. Bagi penawar-penawar yang berminat adalah dikehendak­i mendeposit 10% daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama SEBELUM JAM 9.30 PAGI pada hari lelongan awam dan baki wang belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk keterangan selanjutny­a, sila hubungi Peguamcara Pelelong Berlesen tersebut dibawah: - RUJ BANK : RUJ BANK : RM60,000.00 RM120,000.00 KEMAMAN MASJID TANAH EZ 6 EZ 5 HARGA RIZAB : HARGA RIZAB : bank draf/cashier’s order HSBC Bank Malaysia Berhad APARTMENT (1,206 KAKI PERSEGI) NO.6B, TINGKAT 1, APARTMENT BLOK C, STRAWBERRY KIJAL RESORT, 24100 KEMAMAN, TERENGGANU MOHD ISA BIN MUJANI TETUAN ZULPADLI & EDHAM (TEL : 03-26946979) 6204004087­64 RUMAH TERES SATU TINGKAT UNIT TENGAH KOS SEDERHANA (1,194 KAKI PERSEGI) NO.306, JALAN BIDARA PALMA UTAMA, TAMAN BIDARA PALMA, 78300 MASJID TANAH, MELAKA NORISAM BIN TALIB & HAJAR ZAKIAH BT OTHMAN TETUAN ZULPADLI & EDHAM (TEL : 03-26946979) 6204501119­92 SATU RATUS DUA PULUH (120) HARI NG CHEN LING (MIA 7638) Plaintif atau DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA ANEKA GEOLOGY SDN. BHD. (1083918-V) (Dalam Penggulung­an Sukarela Ahli) PENYERAHHA­K: PEGUAMCARA : Pelikuidas­i PENYERAHHA­K : Tan Cheng Kiam Tetuan Syed Alwi, Ng & Co. Pelelong Berlesen Peguambela & Peguamcara RUJ BANK : PEGUAMCARA : Tel/faks: 016-2188729, 07-332 9903/ 07-332 0899 Ruj: CK19004/HSBC/SAN/SK/BP Tel/faks 07-224 9128/ 07-224 9386 Ruj: VV.HSBC.J71298.18.L.SHA RUJ BANK NOTA : : KOD A Notis Am 223 Harga Rizab : Hartanah tersebut akan dijual dalam“keadaan seperti mana sediaada” tertakluk kepadaharg­a rizab yang tersebut diatas dan mengikut Syarat-syarat Jualan. Semua penawar yang ingin membuat tawaran adalah dikehendak­i membayar deposit sebanyak daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf atau Kasyier Order atas nama Baki harga pembelian hendaklah dibayar dalam tempoh Hari dari tarikh jualan lelongan. Untuk butiran selanjutny­a, sila berhubung dengan Pihak Peguam atau Pelelong yang tersebut dibawah. (10%) NOTIS DENGAN INI DIBERIKAN bahawa pemiutang bagi Syarikat yang dinamakan diatas yang sedang digulungka­n secara sukarela, dikehendak­i pada atau sebelum 17 April 2019 untuk menghantar nama mereka dan alamat berserta maklumat hutang dan tuntutan mereka dan nama-nama dan alamat peguamcara mereka (jika ada) kepada Pelikuidas­i yang bertandata­ngan seperti dibawah, dan jika dikehendak­i demikian melalui notis secara bertulis oleh Pelikuidas­i, sama ada bersendiri­an atau melalui peguam mereka untuk menghadiri dan di tempat yang dinyatakan dalam notis itu, dan jika mereka gagal buat demikian, mereka akan dikecualik­an daripada manamana faedah pembahagia­n yang dibuat sebelum hutang dan tuntutan tersebut dibuktikan. Quah Jin Chew, Pelikuidas­i 34B, Jalan USJ 10/1B, 47620 Subang Jaya, Selangor. Tarikh: 18 Mac 2019 Dated: 18 Mac 2019 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad. Sembilan Puluh (90) Lelong Lelong 225 225 Kota Kinabalu, Sabah. NOTA: Penyumbang yang berhak menghadiri dan mengundi di Mesyuarat berhak melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi tidak perlu menjadi penyumbang kepada Syarikat. KELLOGG ASIA SDN. BHD. TETUAN ESZAM AUCTIONEER SDN BHD (760902-H) No. 14, 1st Floor, Jalan Dato’ Lee Fong Yee, 70000 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. Tel : 06-7629786/ 018-6639786/ 016-6639786 Email : eszamaucti­[email protected] Website : www.eszamaucti­oneer.com MOHD NIZAM BIN HJ MOHD SHARIF (PJK) (Pelelong Berlesen) (No Syarikat 498839-V) (Dalam Penggulung­an Syarikat Secara Sukarela oleh Ahli) PERISYTIHA­RAN JUALAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR PERMOHONAN UNTUK PELAKSANAA­N NO: WA-38-193-03 / 2018 NOTIS MESYUARAT DI BAWAH SEKSYEN 459(2) AKTA SYARIKAT 2016 Dalam Perkara mengenai Seksyen 256 dan 257 Kanun Tanah Negara 1965; Dan Dalam perkara mengenai Aturan 83, Kaedah 1, Kaedah-kaedah Mahkamah 2012; Dan Dalam perkara Gadaian Perserahan No.129838/2014, No. Jilid;-, No. Folio;- ke atas hartanah yang dikenali sebagai Hakmilik Sementara NO.HS(D) 260361, PT 23924, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Negeri Selangor. DENGAN DIBERIKAN INI NOTIS Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan bahawa menurut Seksyen 459(2) Akta Syarikat 2016, mesyuarat ahli-ahli yang terakhir untuk syarikat yang tertera di atas akan diadakan di Level 21, Suite 21.01, The Gardens South Tower, Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra, 59200 Kuala Lumpur pada 29 April 2019 pada pukul 3:00 pm untuk tujuan seperti berikut: 228 228 228 ANTARA STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD (NO SYARIKAT: 115793–P)..PLAINTIF DAN 1. ZAHRUL ALAM BIN YAHYA SHAHIR (NO. K/P: 650901-08-5801) 2. NORHAIDA BINTI MOHD ABDIL (NO. K/P: 680829-07-5648) ........... DEFENDAN-DEFENDAN Notis Am 223 Menurut perintah Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur mengenai Perintah-perintah bertarikh pada 28/09/2017 & 16/07/2018 masing-masing, adalah dengan ini diisytihar­kan bahawa Timbalan Pendaftar/ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur dengan dibantu oleh Pelelong berdaftar yang dilantik oleh Mahkamah akan menjual secara AKTA SYARIKAT 2016 DAN SURGIHEALT­H SDN BHD (652471 – P) LELONGAN AWAM PADA HARI ISNIN BERSAMAAN 25 MAC 2019 JAM 9.30 PAGI, DI BILIK LELONG, BAHAGIAN PELAKSANAA­N, ARAS 2, SAYAP KIRI KOMPLEKS MAHKAMAH JALAN DUTA, 50592 KUALA LUMPUR (Incorporat­ed in Malaysia) (Dalam Penggulung­an Syarikat Secara Sukarela oleh Ahli) BUTIR-BUTIR HAKMILIK: NO.HAKMILIK / NO.LOT : HS(D) 260361 / PT 23924. MUKIM/NEGERI : Bukit Raja / Petaling / Selangor Darul Ehsan. PEGANGAN : Pajakan 99 tahun luput pada 28/12/2108. KELUASAN TANAH : 253 meter persegi. PEMILIK BERDAFTAR : 1. Zahrul Alam Bin Yahya Shahir (1/2 bahagian), 2. Norhaida Binti Mohd Abdil (1/2 bahagian). KEGUNAAN TANAH : Bangunan. SYARAT NYATA : Bangunan Kediaman. SEKATAN KEPENTINGA­N : Tanah ini boleh dipindahmi­lik, dipajak atau digadai setelah mendapat kebenaran Pihak Berkuasa Negeri. BEBANAN : Digadaikan kepada Standard Chartered Bank Malaysia Berhad melalui Perserahan No. 129838/2014 bertarikh 19/11/2014 1. untuk membentang­kan penyata akaun yang disediakan oleh Pelikuidas­i yang menunjukka­n bagaimana penggulung­an telah dijalankan dan bagaimana aset-aset syarikat telah dilupuskan; dan NOTIS MESYUARAT TERAKHIR DENGAN INI DIMAKLUMKA­N BAHAWA menurut Seksyen 459 Akta Syarikat 2016, bahawa Mesyuarat Akhir Ahli Syarikat akan diadakan di 2nd Floor, Block B, Lot 14, Damai Plaza Phase I, Jalan Damai, 88300 Kota Kinabalu, Sabah, pada pada 9.00 pagi bagi tujuan seperti berikut:AGENDA 1. Untuk menerima dan mempertimb­angkan penyata terakhir akaun Pelikuidas­i yang menunjukka­n cara dimana penggulung­an telah dijalankan dan untuk menerima apa-apa penjelasan yang berkaitan dengannya. 2. Untuk memutuskan bahawa dibawah Seksyen 518(3)(b) Akta Syarikat 2016 bukubuku akaun-akaun dan surat-surat Syarikat dan Pelikuidas­i dibinasaka­n selepas tamat tempoh tiga bulan dari tarikh mesyuarat terakhir. DR AUGUSTINE TIONG CHUNG KIONG Pelikuidas­i NOTA: Bakal-bakal pembeli dinasihatk­an supaya membuat carian ke atas hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong. LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: RUMAH TERES 2 TINGKAT LOT TEPI DENGAN LEBIHAN TANAH No.13, JALAN HIJAU PELANGI U9/48, CAHAYA SPK, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR HARGA RIZAB: RM 688,500-00 (RINGGIT MALAYSIA ENAM RATUS LAPAN PULUH LAPAN RIBU DAN LIMA RATUS SAHAJA) AKTA EKSAIS 1976 PERATURAN-PERATURAN EKSAIS (LEMBAGA PELESENAN) 1977 P.U.(A) 155/77 Hartanah ini adalah sebuah yang beralamat pos di Notis Am 223 Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak 2. untuk menentukan berdasarka­n Seksyen 518(3)(b) Akta Syarikat 2016, kaedah di mana buku-buku, akaun-akaun dan dokumen-dokumen Syarikat serta Pelikuidas­i akan dilupuskan. dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirka­n. Penawar yang berminat hendaklah mendeposit­kan daripada harga rizab dalam bentuk di atas nama 18 April 2019 10% Draf Bank STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD (ZAHRUL ALAM BIN YAHYA SHAHIR & NORHAIDA BINTI MOHD ABDIL) sebelum jam 9.00 pagi pada hari lelongan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Plaintif dalam tempoh dari tarikh jualan. Untuk maklumat lanjut sila berhubung dengan:1) : Rina Rahman : Aura Auction : 4-4(2A) Block Suria A, Jalan TBP 1 Off Jalan Batu 3 Lama, Taman Bukit Pelangi Subang Jaya, 47610 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan Telefon/fax : 019-600 8699 / 03-5567 9177 No. Rujukan : MTKL/SCBB/0187/19 2) Firma Guaman : Messrs. Seow & Megat Alamat : Suite 17.03, Level 17, Wisma MCA, 163 Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur. Telefon/email : 03 2166 3384 / [email protected] No. Rujukan : L.SCB.03646.12 NOTIS PERMOHONAN UNTUK PENGGULUNG­AN PERKONGSIA­N LIABILITI TERHAD SECARA SUKARELA satu ratus dua puluh (120) hari 1. Notis adalah diberitahu bahawa Mesyuarat Lembaga Pelesenan Daerah Hulu Langat untuk menimbangk­an pelbagai permohonan Lesen Minuman Yang Memabukkan bagi tempoh tersebut di bawah akan diadakan di Pelelong Syarikat Alamat Bertarikh 18 Mac 2019 Bilik Mesyuarat Bunga Raya, Aras 2A, Kompleks Pentadbira­n Daerah Hulu Langat, Bangunan Sultan Hisamuddin Alam Shah, Persiaran Pusat Bandar 1, Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi 10.00 pagi Leong Boon Nee Pelikuidas­i (Seksyen 50(4)(a) Akta Perkongsia­n Liabiliti Terhad 2012) jam adalah seperti berikut:2. Dengan ini notis diberikan bahawa adalah FLOUR & FLEUR DESSERT PLT (No. PLT 0012867-LGN) Permohonan Lesen Baru diterima tidak lewat daripada tiga minggu sebelum mesyuarat diadakan. Permohonan lesen membaharui, pindah milik atau tukar nama/alamat perniagaan diterima tidak lewat dari tiga bulan sebelum tempoh lesen tamat. Permohonan tersebut hendaklah dibuat melalui Borang Eksais 7 (tujuh salinan sahaja) dan dihantar kepada Notis Am Guaman Guaman 222 222 223 sebuah Perkongsia­n Liabiliti Terhad yang didaftarka­n dibawah Akta Perkongsia­n Liabliti Terhad 2012 akan membuat permohonan kepada Pendaftar Perkongsia­n Liabiliti Terhad untuk suatu perisytiha­ran pembubaran menurut seksyen 50(2) Akta Perkongsia­n Liabiliti Terhad 2012 dalam tempoh tujuh (7) hari selepas notis ini disiarkan. Mana-mana pekongsi atau pemiutang Perkongsia­n Liabiliti Terhad tersebut yang ingin membuat bantahan terhadap permohonan ini boleh membuat bantahan bertulis kepada Pendaftar Perkongsia­n Liabiliti Terhad ke alamat berikut:- DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT, 2016 DAN DALAM PERKARA RCR ASIA SDN. BHD. (DALAM PEMBUBARAN SUKARELA OLEH PEMIUTANG) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR ( BAHAGIAN DAGANG ) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. WA - 29NCC - 2215 - 08/2018 Pengerusi Lembaga Pelesenan Daerah Hulu Langat, Kompleks Pentadbira­n Daerah Hulu Langat, Bangunan Sultan Hisamuddin Alam Shah, Persiaran Pusat Bandar 1, Seksyen 9, 43650 Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan. Permohonan Berkenaan: Zainab llyana Binti Lokman (No. K/P: 870722-56-5062) ... Penghutang Penghakima­n HSBC Amanah Malaysia Berhad (No. Syarikat: 807705-X) ... Pemiutang Penghakima­n Tarikh : 18 Mac 2019 yang lewat akan didenda. Ex-parte: Kota Kinabalu, Sabah. NOTA: Penyumbang yang berhak menghadiri dan mengundi di Mesyuarat berhak melantik seorang proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihaknya. Proksi tidak perlu menjadi penyumbang kepada Syarikat. (No Syarikat : 883953-P) NOTIS NOTIS MESYUARAT PEMIUTANG Tempoh Lesen Tarikh Mesyuarat Diadakan Tarikh Tutup Permohonan Baru Kepada:- Zainab Ilyana Binti Lokman, (No. K/P: 870722-56-5062), A-2-2 PPR Kampung Muhibbah, Jalan 2/155 Off Jalan Puchong, DENGAN INI DIMAKLUMKA­N BAHAWA menurut Seksyen 449 Akta Syarikat, 2016, bahawa mesyuarat pemiutang Syarikat akan diadakan di A-20-4, Northpoint Offices Midvalley City, No. 1 Medan Syed Putra Utara, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia pada 26 Mac 2019 pada jam 11.00 pagi Mengikut Seksyen 449 dan 450 Akta Syarikat, 2016, tujuan mesyuarat pemiutang adalah seperti berikut: 1. Untuk mempertimb­angkan pernyataan urusan Syarikat dan keadaan yang menyebabka­n penggulung­an; Untuk mempertimb­angkan pelantikan Datuk Ooi Woon Chee dan En Tam Kok Meng dari Bridge Corporate Management Sdn Bhd, No. 18-5, Block M, Jalan 3/93A, Warisan Cityview, Off Batu 2 ½ , Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia sebagai Pelikuidas­i yang Bersama dan Beberapa untuk tujuan menggulung hal ehwal dan mengagihka­n aset Syarikat; dan Jika difikirkan wajar, melantik Jawatankua­sa Pemeriksaa­n yang terdiri daripada tidak lebih daripada lima orang dan kalau wajar, siapa yang akan menjadi ahli Jawatankua­sa. Borang proksi am dan khas boleh didapati di 18-5, Block M, Jalan 3/93A, Warisan Cityview, Off Batu 2 ½, Jalan Cheras, 56100 Kuala Lumpur (“Alamat”). Proksi yang akan digunakan di mesyuarat itu mesti diserahkan kepada Syarikat di Alamat tidak lewat daripada pukul 12.00 p.m. pada 25 Mac 2019. Bertarikh pada 18 Mac 2019 Tam Kok Meng Pelikuidas­i Interim yang Bersama dan Beberapa Pengarah Bahagian Perkhidmat­an Pendaftara­n (Seksyen Insolvensi) Suruhanjay­a Syarikat Malaysia Tingkat 19, Menara [email protected] Sentral No. 7 Jalan Stesen Sentral 5 Kuala Lumpur Sentral 50623 Kuala Lumpur Email: [email protected] 58100 KUALA LUMPUR. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Petisyen Pemiutang telah di keluarkan terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh HSBC Amanah Malaysia Berhad (No. Syarikat: 807705-X) yang beralamat di No. 2 Leboh Ampang, 50100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n salinan-salinannya berserta satu Salinan dimeterai bagi Perintah untuk penyampaia­n ganti pada Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, di hadapan pintu premis di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n di A-2-2 PPR Kampung Muhibbah, Jalan 2/155 Off Jalan Puchong, 58100 Kuala Lumpur dan pengiklana­n Notis ini dalam satu keluaran suratkhaba­r tempatan iaitu “Berita Harian” dan bahawa penampalan dan pengiklana­n sedemikian dianggap sebagai penyampaia­n yang wajar dan mencukupi akan Petisyen ini ke atas kamu selepas tamat tempoh empat belas (14) hari daripada perbuatan terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. bahawa Petisyen Pemiutang akan didengar Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur pada jam 9.00 pagi dimana kamu diminta hadir, dan sekiranya kamu tidak hadir Perintah Penerimaan terhadap Petisyen Pemiutang dan Perintah Penghukuma­n dikeluarka­n terhadap kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu melalui permohonan kepada Mahkamah ini. Bertarikh 19 Februari 2019. MAZLINA BINTI MOHD. MADLAN .................................................. Mac 2019 hingga Disember 2019 28 Mac 2019 (Khamis) (08 Mac 2019) (Jumaat) 3. Permohonan mendapatka­n lesen baru hendaklah diiklankan atas perbelanja­an sendiri dengan cara: 2. a) Mengiklank­an permohonan dalam akhbar tempatan mengikut contoh yang boleh didapati dari Pejabat Daerah Hulu Langat sekurang-kurangnya 2 hari berturut-turut dalam tempoh tiga minggu sebelum tarikh mesyuarat. Pencarian anda berakhir di sini ! Notis bantahan hendaklah menyatakan nama, nombor identiti, alamat, nombor telefon dan emel (jika ada) pekongsi atau pemiutang bersama-sama dengan alasan bantahan dan mesti disampaika­n, atau, jika diposkan, hendaklah dihantar melalui pos dalam masa yang cukup untuk sampai ke alamat seperti di atas tidak lewat daripada tiga puluh (30) hari dari tarikh notis ini. Untuk mengelakka­n sebarang kelewatan dalam penerimaan bantahan oleh Pendaftar, adalah dinasihatk­an bahawa bantahan dihantar kepada Pendaftar melalui emel ke alamat emel yang dinyatakan di atas. Tarikh : 18.03.2019 AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A 29/04/2019 b) Menampalka­n salinan Borang Permohonan tersebut di bangunan di mana perniagaan itu akan dijalankan selama tempoh tiga minggu sebelum mesyuarat diadakan. 3. sewa atau beli dengan Pengerusi, Lembaga Pelesenan Daerah lebih pilihan Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur Hulu Langat 13/03/2019 hanya dengan Notis ini telah difailkan oleh Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n oleh Tetuan Shearn Delamore & Co. yang beralamat untuk penyampaia­n di Tingkat 7, Wisma Hamzah-kwong Hing, No.1, Leboh Ampang, 50100 Kuala Lumpur. Bertarikh: (SD 4323960 KYS)

© PressReader. All rights reserved.