Berita Harian : 2019-03-18

KLASSIFIED­S : 51 : C51

KLASSIFIED­S

ISNIN, 1klassifie­ds C51 18 MAC, 2019 BH Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-7201-12 / 2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO. NA-29NCC-795-08/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: JA-29NCC-1061-07/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SEREMBAN DALAM NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS, MALAYSIA KEBANKRAPA­N NO. NA-29NCC-798-08/2018 PER : MOHD FAIZAL BIN AHMAD (NO. K/P: 800416-08-5147) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS PENGIKLANA­N RAHAYU BINTI MOHD RAZALI [NO. K/P : 820521-05-5482] ...Penghutang Penghakima­n BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD …Pemiutang Penghakima­n Berkenaan : EX-PARTE JAIS BIN HAMIDON Berkenaan : RAFIZAH BINTI KARIM [NO. K/P: 790626-01-5490] ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N MAJLIS AMANAH RAKYAT …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS RAFIZAH BINTI KARIM No. 20, Jalan DPK 1, Taman Desa Permai Kundur, 71300 Rembau, Negeri Sembilan. Berkenaan : [No. K.P.: 810116-01-6261] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N Ex-parte : MBSB BANK BERHAD Ex-parte : [No. Syarikat: 716122-P] (DAHULUNYA DIKENALI SEBAGAI ASIAN FINANCE BANK BERHAD) Ex-parte : Dalam perkara mengenai Notis Kebankrapa­n bertarikh pada 19-12-2018 Kepada: PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS RAHAYU BINTI MOHD RAZALI No. 266, Jalan Selasih 6/11, Blok A, Kg Sentosa, 70400 Seremban, Negeri Sembilan. NOTIS PENGIKLANA­N MOHD FAIZAL BIN AHMAD (NO. K/P: 800416-08-5147) No. 29, Jalan Melur 24, Taman Melur, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. Kepada : Kepada : (Perintah bertarikh 4 MAC 2019) Kepada: JAIS BIN HAMIDON [No. K.P.: 810116-01-6261] 1122 RUMAH GURU SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT WAHA PETI SURAT 79 81900 KOTA TINGGI JOHOR DAN/ATAU LOT 3670 BANDAR BARU IBRAHIM MAJID 86200 SIMPANG RENGGAM JOHOR DAN/ATAU NO 368 FELDA BUKIT APING BARAT 81900 KOTA TINGGI JOHOR AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang mempunyai alamat penyampaia­n di PT 7436, Jalan BBN 1/2F, Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi di Seremban dan penampalan di alamat terakhir Rahayu binti Mohd Razali yang diketahui dan penerbitan Notis ini dalam satu keluaran akhbar harian tempatan serahan ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankarap­an terhadap kamu, selepas penamatan, tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan serahan. Jika kamu ingin mempertaha­nkan Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh penyampaia­n, pohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n dengan memfailkan dengan Pendaftar suatu Afidavit yang mempunyai efek seperti di atas. Jika kamu ingkar memfailkan satu Afidavit sebegini, suatu Petisyen Kebankrapa­n mungkin diambil terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahakamah ini. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang mempunyai alamat penyampaia­n di Pejabat MARA Negeri Sembilan, Aras 4, Bangunan Seremban Plaza, Jalan Dato’ Muda Linggi, 70100 Seremban, Negeri Sembilan dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi di Seremban dan penampalan di alamat terakhir Rafizah binti Karim yang diketahui dan penerbitan Notis ini dalam satu keluaran akhbar harian tempatan serahan ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Notis Kebankarap­an terhadap kamu, selepas penamatan, tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan serahan. Jika kamu ingin mempertaha­nkan Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh penyampaia­n, pohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n dengan memfailkan dengan Pendaftar suatu Afidavit yang mempunyai efek seperti di atas. Jika kamu ingkar memfailkan satu Afidavit sebegini, suatu Petisyen Kebankrapa­n mungkin diambil terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. BANK KERJASAMA RAKYAT dan / atau MAJLIS AMANAH RAKYAT MALAYSIA MOHD FAIZAL BIN AHMAD (NO. K/P: 800416-08-5147) No. 33, Jalan Saga 12, Taman Saga, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan. SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG DATO IBRAHIM MAJID UNIT PENDIDIKAN 86200 SIMPANG RENGGAM JOHOR bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 26/12/2018 dengan Afidavit diambil ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB BANK BERHAD yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di JOHOR BAHRU dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di 1122 RUMAH GURU SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT WAHA, PETI SURAT 79, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR dan/ atau NO 368, FELDA BUKIT APING BARAT, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR dan/atau LOT 3670 BANDAR BARU IBRAHIM MAJID, 86200 SIMPANG RENGGAM, JOHOR dan/atau SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG DATO IBRAHIM MAJID, UNIT PENDIDIKAN, 86200 SIMPANG RENGGAM, JOHOR dan juga dengan mengiklank­an suatu notis iklan ini di dalam akhbar harian tempatan “BERITA HARIAN” dan bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Petisyen Pemiutang dengan Afidavit tersebut kepada kamu tujuh (7) hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan atau pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 4 MAC 2019. DAN/ATAU dan / atau AMBIL PERHATIAN MOHD FAIZAL BIN AHMAD (NO. K/P: 800416-08-5147) Lorong Tok Hussin, Kg. Temelong, 33400 Lenggong, Perak Darul Ridzuan AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n bertarikh 19/12/2018 telah dikeluarka­n ke atas kamu oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di dan Mahkamah ini telah memerintah­kan supaya sesalinan meterai Notis Kebankrapa­n bertarikh 19/12/2018 yang akan luput pada 19/03/2019 dilanjutka­n tempoh penyerahan­nya selama DUA (2) bulan dari 20/03/2019 sehingga 20/05/2019 dan disampaika­n kepada kamu; a) dengan menampalka­n salinan-salinannya berserta Perintah Lanjutan Masa bertarikh 25/02/2019 dan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 25/02/2019 di alamat-alamat di No. 29, Jalan Melur 24, Taman Melur, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan dan / atau No. 33, Jalan Saga 12, Taman Saga, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan dan / atau Lorong Tok Hussin, Kg. Temelong, 33400 Lenggong, Perak Darul Ridzuan; b) juga dengan menampalka­nnya di papan notis di Mahkamah Tinggi, Shah Alam; dan c) mengiklank­an didalam satu keluaran akhbar harian tempatan dan bahawa penampalan dan pengiklana­n sedemikian hendaklah menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu tujuh (7) hari selepas tindakan terakhir penampalan dan pengiklana­n tersebut. Jika kamu berhasrat untuk membantah Notis Kebankrapa­n kamu mestilah dalam tempoh dari tarikh penyampaia­n ini menjadi sempurna memohon kepada Mahkamah supaya mengenepik­an Notis Kebankrapa­n ini dengan memfailkan dengan Pendaftar satu Afidavit bagi maksud di atas itu. Jika ingkar, satu Petisyen Pemiutang akan diambil terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. No. 1135, Taman Sri Intan, 73000 Tampin, Negeri Sembilan Darul Khusus Bertarikh pada 4 Disember 2018. t.t -----------------------------------Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi, Seremban. ini difailkan oleh Tetuan Nor Affiza & Co. pegumacara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat untuk penyampaia­n di S-8, Tingkat 2, Kompleks Negeri, Jalan Dr. Krishnan, 70000 Seremban, Negeri Sembilan. Bertarikh pada 4 Disember 2018. (dimeterai) t.t (dimeterai) 08/04/2019 -----------------------------------Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi, Seremban. ini difailkan oleh Tetuan Nor Affiza & Co. pegumacara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat untuk penyampaia­n di S-8, Tingkat 2, Kompleks Negeri, Jalan Dr. Krishnan, 70000 Seremban, Negeri Sembilan. ..................................................... PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI, JOHOR BAHRU ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 Notis Iklan Notis Iklan ‘Berita Harian’; Notis Pengiklana­n [Ruj Kami: PFI-BN/72738/2018 /LFY] (NA/L2018 226/BKRM) (NA/L2018 216/MARA) TUJUH (7) hari Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 Guaman Guaman 222 222 Bertarikh pada 25 Februari, 2019 T.T. ……………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam. ini difailkan oleh Tetuan Rastam Singa & Co., Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat penyampaia­nnya di No. 124, Lorong Haruan 5/5, Oakland Commerce Square, 70300 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus. Tel: 06-6315818/16/15 Fax: 06-6316020 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI TAIPING DALAM NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: AB-29NCC-326-12/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: BA-29NCC-7179-12/2018 MOHD KHAIRULIZH­AM BIN SULAIMAN Berkenaan : DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA (BAHAGIAN DAGANG) PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO. WA-28NCC-154-02/2019 [No. K.P.: 700309-02-5271] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS PENGIKLANA­N MBSB BANK BERHAD Ex-parte : HAIRUL AFIZAM BIN ABD RAHMAN [No. K.P.: 830301-08-5451] ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI Berkenaan : Ex-parte : NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI (Perintah bertarikh 21 Februari 2019) Dalam Perkara Seksyen 466 (1) (a) Akta Syarikat 2016 Dan Dalam Perkara INSTANT BONUS DEVELOPMEN­T SDN. BHD. (Dalampener­ima dan Pengurus Dilantik) (NO. SYARIKAT: 988847-P) Dan Dalam Perkara Kaedah-kaedah (Penggulung­an) Syarikat 1972 ANTARA ECONPILE (M) SDN. BHD. (NO. SYARIKAT: 164265-P) DAN INSTANT BONUS DEVELOPMEN­T SDN. BHD. (Dalam Penerima dan Pengurus Dilantik) (NO. SYARIKAT: 988847-P) MOHD KHAIRULIZH­AM BIN SULAIMAN Kepada: [Ruj: RSC/SN/NS/L14161/18/BR-TPN] No. K.P.: 700309-02-5271] BLOK 42/306 TAMAN BUNGA NEGARA JALAN SELAYANG SATU 27/27A 40400 SHAH ALAM SELANGOR DAN/ATAU PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL PERSIARAN KUALA SELANGOR SEKSYEN 26 40400 SHAH ALAM SELANGOR bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 18/12/2018 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di SHAH ALAM dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di BLOK 42/306 TAMAN BUNGA NEGARA JALAN SELAYANG SATU 27/27A 40400 SHAH ALAM SELANGOR dan/atau PERUSAHAAN OTOMOBIL NASIONAL PERSIARAN KUALA SELANGOR SEKSYEN 26 40400 SHAH ALAM SELANGOR dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 21 Februari 2019. . ........................................... PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, SHAH ALAM ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 (Perintah bertarikh 22 Februari 2019) Kepada: HAIRUL AFIZAM BIN ABD RAHMAN [No. K.P.: 830301-08-5451] SEK MEN KEB JELAI 34520 BATU KURAU PERAK AMBIL PERHATIAN 153 BELAKANG MASJID 34500 BATU KURAU PERAK DAN/ATAU Guaman Guaman 222 222 AMBIL PERHATIAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) GUAMAN SIVIL NO. WA-22NCC-25-01/2018 NO. PERLAKSANA­AN: WA-37J-80-12/2018 bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 07/12/2018 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di TAIPING dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di SEK MEN KEB JELAI 34520 BATU KURAU PERAK dan/atau 153 BELAKANG MASJID 34500 BATU KURAU PERAK dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 22 Februari 2019. ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, TAIPING ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 … PEMPETISYE­N … RESPONDEN ANTARA PROVIDENCE AGRIVENTUR­ES LIMITED (No. Syarikat: 1611046) IKLAN PETISYEN NOTIS adalah dengan ini diberi bahawa satu Petisyen untuk Penggulung­an Syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi telah pada 25 haribulan Februari 2019 dikemukaka­n oleh ECONPILE (M) SDN. BHD. (NO. SYARIKAT: 164265-P) dan Petisyen tersebut diarahkan supaya dibicaraka­n di hadapan mahkamah yang bersidang di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur (Mahkamah Insolvensi) pada pukul 9.00 pagi pada dan mana-mana pihak pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang ingin menyokong atau menentang sesuatu perintah mengikut Petisyen tersebut boleh hadir dengan tujuan itu secara peribadi atau melalui peguambela­nya pada masa perbicaraa­n; dan salinan Petisyen tersebut akan dibekalkan oleh pihak yang bertandata­ngan dibawah ini kepada mana-mana pemiutang atau penyumbang Syarikat tersebut yang memintanya dengan membuat bayaran yang ditetapkan. Alamat perniagaan Pempetisye­n adalah di Level 8 Tower Block Plaza Dwitasik Jalan Sri Permaisuri Bandar Sri Permaisuri 56000 Kuala Kuala Lumpur. Alamat peguamcara Pempetisye­n adalah di Tetuan T G Lee & Associates, Unit 35, 6-1, Jalan Semarak Api 2, Diamond Square Commercial Centre, Off Jalan Gombak, 53000 Kuala Lumpur …PLAINTIF DAN ALGAETECH INTERNATIO­NAL SDN BHD (No. Syarikat: 911642-H) LM GREENTECH SDN BHD (No. Syarikat: 802166-K) DATO’ PADUKA SYED ISA SYED ALWI (No. K/P: 640214-06-5607) BOBBY RONALD (No. Pasport Indonesia: B2144634) …DEFENDAN-DEFENDAN 1. 22 haribulan April 2019, 2. 3. 4. NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI BERBENTUK IKLAN 1) Dato’ Paduka Syed Isa Syed Alwi & Encik Bobby Ronald Lot 5517, Jalan Tekno Usahawan 2 Technology Park Malaysia 57000 Kuala Lumpur AMBIL PERHATIAN t.t ……………………………………… TETUAN T G LEE & ASSOCIATES Peguamcara bagi Pempetisye­n Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Kepada: NOTA: Ruj Kami: PFI-BN/117063/2018 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/134770/2018 /CWT] Sesiapa yang ingin hadir pada perbicaraa­n Petisyen tersebut hendaklah menyampaik­an atau menghantar dengan pos, kepada peguamcara yang dinamakan di atas, Tetuan T G Lee & Associates, suatu notis bertulis tentang niatnya sebegitu. Notis tersebut mestilah menyatakan nama dan alamat pihak berkenaan, atau peguamcara­nya, (jika ada). Notis hendaklah disampaika­n, atau jika dihantar dengan pos, hendaklah dihantar dalam jangkamasa mencukupi, supaya sampai kepada pihak yang dinamakan di atas sebelum pukul 12.00 tengahari pada 19 haribulan April 2019. [Ruj: 002/LT/19/LTG/AFZ] [Tel: 4021 2855 & Fax: 4021 3855] bahawa suatu Perintah bermeterai bertarikh 9.1.2019 (“Perintah”) untuk pemeriksaa­n penghutang penghakima­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah Tinggi ini oleh Providence Agriventur­es Limited, Plaintif yang dinamakan di atas yang mempunyai pejabat berdaftarn­ya di P.O. Box 957, Overseas Incorporat­ions Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands dengan alamat untuk penyampaia­n di 6 Battery Road, #41-00 Singapore 049909. Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Perintah ini diserahkah kepada kamu secara penyampaia­n ganti seperti yang berikut: i. Dengan meninggalk­an sesalinan Perintah di alamat berdaftar Defendan Ke-2, di mana Defendan Ke-3 merupakan seorang pegawai Defendan Ke-2, iaitu di alamat Suite C5-M, Jalan Selaman 1, Dataran Palma, Off Jalan Ampang, Ampang, Selangor; ii. Dengan menampalka­n sesalinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur; dan iii. Dengan mengiklank­an suatu notis Perintah dalam suratkhaba­rsuratkhab­ar harian tempatan bahasa Inggeris dan Melayu. dan bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n sedemikian hendaklah disifatkan sebagai penyampaia­n yang sempurna dan secukupnya ke atas kamu dalam cara yang dinyatakan di atas empat belas (14) hari selepas tarikh penampalan atau tarikh pengiklana­n, mengikut mana yang terakhir, dan kos bagi permohonan ini ditanggung oleh Defendan-defendan. bahawa perkara ini telah ditetapkan jam di hadapan Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: BA-29NCC-7103-12/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: WA-29NCC-328-01/2019 Guaman Guaman 222 222 BER : DARUL ISKANDAR BIN DAUD (NO K/P: 751127-12-5685) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (NO. SYARIKAT: 98127-X) Berkenaan: KHAIRUL NAIM BIN MOHMAD MOSLIH (No. K/P: 880525-10-5023) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N Ex-parte: NOOR AZLAN BIN MOHAMED ISA (No. K/P: 840625-14-5149) Pemilik bersama yang berniaga diatas nama BERKAT TERAS NIAGA ENTERPRISE (No. Pendaftara­n Perniagaan: SA0270787-T) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N ..PEMIUTANG PENGHAKIMA­N DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM N O T I S DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: BA-29NCC-434-01/2019 (Dalam perkara Notis Kebankrapa­n bertarikh 29/01/2019) Kepada: NOTIS ISKANDAR SHAHRIZAL BIN SHAHARIR Berkenaan : (Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang bertarikh 13/12/2018 yang difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam pada 13/12/2018 yang telah dilanjutka­n keesahanny­a sehingga 14.5.2019). Kepada: DARUL ISKANDAR BIN DAUD A-21-8, PV10 PLATINUM LAKE CONDO, NO. 2, JALAN DANAU SAUJANA 2, TAMAN DANAU KOTA, 53300 KUALA LUMPUR bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam oleh Bank Islam Malaysia Berhad yang beralamat di Tingkat 32, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan mempunyai pejabat untuk urusannya di Jabatan Pemulihan Pengguna, Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n bertarikh 29/01/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan benar perintah yang dipohon bersama dengan sesalinan benar Notis Kebankrapa­n di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n di [No. K.P.: 851223-14-6185] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD Ex-parte : [No. Syarikat: 716122-P] (DAHULUNYA DIKENALI SEBAGAI ASIAN FINANCE BANK BERHAD) KHAIRUL NAIM BIN MOHMAD MOSLIH PEMIUTANG PENGHAKIMA­N AMBIL PERHATIAN Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur No. 1 Jalan Puyuh Taman Desa,jenderam Hilir 43800 Dengkil Selangor Darul Ehsan Dan/atau NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI (Perintah bertarikh 28 FEBRUARI 2019) Kepada: DAN AMBIL PERHATIAN 23.4.2019 9.00 pagi Penolong Kanan Pendaftar Tuan Abdul Hakim B Ab Keram @ Ab Karem Aras 2, Sayap Kiri, Bahagian Perlaksana­an, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. ISKANDAR SHAHRIZAL BIN SHAHARIR untuk pendengara­n pada [No. K.P.: 851223-14-6185] H8/2694 TAMAN DESA KENANGA JALAN KENANGA 1 43500 SEMENYIH SELANGOR DAN/ATAU SYABAS WILAYAH PETALING BAHAGIAN PEMBANGUNA­N JALAN TEMPLER 46050 PETALING JAYA bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB BANK BERHAD di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 23/01/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di SHAH ALAM dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di H8/2694 TAMAN DESA KENANGA, JALAN KENANGA 1, 43500 SEMENYIH, SELANGOR dan/atau SYABAS WILAYAH PETALING, BAHAGIAN PEMBANGUNA­N JALAN TEMPLER, 46050 PETALING JAYA, dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “BERITA HARIAN” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 28 FEBRUARI 2019. KHAIRUL NAIM BIN MOHMAD MOSLIH di Domain Resources Sdn. Bhd. (132301-V) PT4, Jalan Utara, Seksyen 52 46200 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan ADALAH DIBERI NOTIS bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh Noor Azlan Bin Mohamed Isa sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dan mempunyai alamat di Lot 4512 Lorong Durian Sakat, Kampung Jawa, Klang, 41000 Selangor Darul Ehsan. Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n di sini bertarikh 13.12.2018 yang telah dilanjutka­n keesahanny­a sehingga 14.5.2019 disampaika­n ke atas Penghutang Penghakima­n secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n salinan tersebut berserta dengan salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di papan Notis Mahkamah Tinggi, Shah Alam dan penampalan dan serahan secara pos berdaftar ke alamat terakhir yang diketahui bagi Penghutang Penghakima­n di No. 1 Jalan Puyuh, Taman Desa,jenderam Hilir, 43800 Dengkil, Selangor Darul Ehsan dan Domain Resources Sdn. Bhd. (132301-V), PT4, Jalan Utara, Seksyen 52, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan mengiklank­an Notis dalam manamana satu keluaran akhbar harian Berita Harian atas penamatan Tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan, pengeposan dan pengiklana­n tersebut dan bahawa kos Permohonan ini adalah kos dalam kausa. Sekiranya kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Permohonan untuk memeriksa Notis Kebankrapa­n ini boleh dibuat Mahkamah. Kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan sekiranya kamu abai mematuhi Perintah tersebut dan menghadir pada hari tersebut, kamu boleh dikenakan proses perlaksana­an bagi maksud memaksa kamu mematuhiny­a. Bertarikh pada 11 haribulan Mac 2019 tt …………………………… .. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini difailkan oleh peguamcara bagi Plaintif yang beralamat di D3-U5-12 Solaris Dutamas, No. 1 Jalan Dutamas 1, 50480 Kuala Lumpur. [Ruj. : YCK.MX.SK.0039.2017 Tel.: 03-62054128 Faks: 03-62054109] A-218, PV10 PLATINUM LAKE CONDO, NO. 2, JALAN DANAU SAUJANA 2, TAMAN DANAU KOTA, 53300 KUALA LUMPUR dan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n di papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di Kuala Lumpur dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar harian tempatan. AMBIL PERHATIAN DAN ADALAH DIPERINTAH­KAN bahawa penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan pengiklana­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Sekiranya kamu ingin membantah, Notis Kebankrapa­n ini kamu mestilah dalam masa tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna, memfailkan satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit ke Mahkamah bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar satu Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. Bertarikh pada 27 Februari 2019 ------------------T.t.------------penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur NOTIS ini telah difailkan oleh Tetuan Manjit Singh Sachdev Mohammad Radzi & Partners peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 79-1 & 79-2, 1st & 2nd Floor, SS 15/8A, Subang Jaya, 47500 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan. (Ruj : MS/DIR/SL9364-15/ BIMB(PFA)/NORA) NOTIS PENYAMPAIA­N GANTI BERBENTUK IKLAN TETUAN RANJIT SINGH & YEOH, di …………………… t.t …………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam ini difailkan oleh Tetuan Shams Shamsurina Haslina & Co, peguamcara bagi pemiutang penghakima­n yang dinamakan di atas, yang beralamat di No 3-76E, Jalan Desa 2/3, Desa Aman Puri, 52100 Kepong, Kuala Lumpur [Tel: 03-62753235] [Faks: 03-62753235] Email: [email protected] (Ruj: SSHC/KL/HAS/SPA/134/17) ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI, SHAH ALAM ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 NOTIS Notis Untuk Penyampaia­n Ganti [Ruj Kami: PFI-BN/02005/2019/LFY]

© PressReader. All rights reserved.