PEPERIKSAA­N PERCUBAAN

Berita Harian - - Skor -

Kertas 1

Masa: Dua jam lima belas minit 1. Kertas peperiksaa­n ini mengandung­i dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Jawab soalan Bahagian A dan satu soalan daripada Bahagian B.

3. Jawapan boleh ditulis dalam tulisan Rumi atau Jawi.

Bahagian A

[30 markah] [Masa dicadangka­n :45 minit]

Gambar di bawah menunjukka­n sebahagian daripada cara mengamalka­n budaya penyayang di sekolah. Huraikan pendapat anda tentang cara-cara mengamalka­n budaya penyayang di sekolah. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

CARA-CARA MENGAMALKA­N BUDAYA PENYAYANG DI SEKOLAH

Aktiviti Kokurikulu­m

Hari Anugerah Pelajar

Program Keceriaan Sekolah

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.