Bahagian B

[100 markah] [Masa dicadangka­n :1 jam 30 minit]

Berita Harian - - Skor -

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

1 Setiap remaja yang belajar bercita-cita untuk membina kerjaya yang baik. Huraikan persediaan-persediaan yang perlu ada dalam diri remaja sebelum menempuh alam kerjaya.

2 Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Jelaskan usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh ibu bapa dalam mewujudkan keluarga yang bahagia.

3 Hidupan liar di negara ini perlu dipulihara bagi mengelakka­n kepupusan. Huraikan strategi-strategi yang berkesan untuk memulihara hidupan liar di negara ini.

4 Pada abad ke-21 ini, penggunaan teknologi telah memberikan banyak kebaikan dalam pelbagai bidang kepada kehidupan masyarakat di negara kita dan pada peringkat antarabang­sa.

Huraikan kebaikan-kebaikan penggunaan teknologi kepada masyarakat di negara kita dan pada peringkat antarabang­sa.

5 Karya sastera perlu mempunyai ciri-ciri istimewa yang dapat menarik perhatian golongan pembaca.

Ulaskan pernyataan tersebut.

KERTAS PEPERIKSAA­N TAMAT

Jawapan minggu depan

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.