Berita Harian : 2019-08-14

1klassifie­ds : 40 : C40

1klassifie­ds

C40 1klassifie­ds RABU, BH 14 OGOS, 2019 Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI JOHOR BAHRU DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: JA-29NCC-1022-05/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) PENGGULUNG­AN SYARIKAT NO.: WA-28NCC-757-07/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA IN THE HIGH COURT OF MALAYA IN JOHOR BAHRU (COMMERCIAL DIVISION) COMPANIES (WINDING –UP) NO.JA-28NCC-179-07/2019 DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-591-01 TAHUN 2019 Dalam Perkara JITU ENIGMA SDN BHD (Company No. : 974524-V) Dan Dalam perkara Seksyen 465(1)(e), (h) dan 466 Akta Syarikat 2016 ANTARA PER : ANIZAN BINTI CHE ALI [NO. K/P : 790716-03-5196] …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N In the matter of Section 465 (1) (e) of the Companies Act, 2016 And In the matter of PENGZHAN MARKETING (M) SDN BHD (Company No. 771437-U) BETWEEN AMBANK ISLAMIC BERHAD (295576-U) (Formerly known as Amislamic Bank Berhad) AND PENGZHAN MARKETING (M) SDN BHD (Company No. : 771437-U) : SHARMILAN A/L SUPERMANIA­M (NO. K/P : 930210-01-5501) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD [NO. SYARIKAT (98127-X)] … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS (NOTIS KEBANKRAPA­N) Dalam perkara Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada 27/05/2019 melalui Perintah Lanjutan Masa bertarikh 08/07/2019 Dan Perintah Penyampaia­n Ganti bertarikh 22/07/2019. PERKARA EX-PARTE : PUBLIC BANK BERHAD NOTIS EX-PARTE Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang yang bertarikh 13hb Jun 2019 dan Perintah Untuk Penyampaia­n Ganti yang bertarikh 23hb Julai 2019. Kepada : DEWARAS MAJU SDN BHD (No. Syarikat : 925869-U) …PEMPETISYE­N …PETITIONER ANIZAN BINTI CHE ALI NO. 19, JALAN 7/5A, SEKSYEN 7 BANDAR BARU BANGI 43650 KAJANG SELANGOR DARUL EHSAN DAN/ATAU ANIZAN BINTI CHE ALI NO. 63, JALAN R/D 4 SUNGAI RAMAL 43000 KAJANG SELANGOR DARUL EHSAN AMBIL PERHATIAN DAN JITU ENIGMA SDN BHD (No. Syarikat: 974524-V) Kepada: …RESPONDENT SHARMILAN A/L SUPERMANIA­M (NO. K/P : 930210-01-5501) PENGIKLANA­N PETISYEN …RESPONDENT NOTIS adalah dengan ini diberi bahawa petisyen untuk Penggulung­an Syarikat yang dinamakan di atas oleh Mahkamah Tinggi telah, pada 29hb Julai 2019 dikemukaka­n oleh DEWARAS MAJU SDN BHD beralamat di No. 11B, Jalan BRP 1/3, Bukit Rahman Putra, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan DAN bahawa Petisyen tersebut di arahkan untuk dibicaraka­n di hadapan No 08-04 Blok D, Apartment Sri Impian, Larkin Perdana, 80350 Johor Bahru, Johor. Dan/atau; ADVERTISEM­ENT OF PETITION NOTICE is hereby given that a Petition for the Winding-up of the abovenamed Company by the High Court was on the 29th July 2019 presented by Ambank Islamic Berhad of Level 22, Bangunan Ambank Group, No. 55, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur and having business address at Wisma Amfirst, Level 6, Tower 2, Jalan Stadium SS 7/15, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan and that the said Petition is directed to be heard before the Judge at SHARMILAN A/L SUPERMANIA­M (NO. K/P : 930210-01-5501) Mahkamah yang bersidang di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada pukul 9.00 pagi pada 4hb Oktober 2019 No 5 Jalan Dato Tan Sri Pasamanick­am, Kampung Mic Sri Lalang, 86000 Kluang, Johor. bahawa suatu Petisyen Pemiutang bertarikh 13hb Jun 2019 telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah ini oleh PUBLIC BANK BERHAD yang beralamat di Regional Credit Control Centre Klang, 2nd Floor, 64 & 66, Jalan Tapah, Off Jalan Goh Hock Huat, 41140 Klang, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah ini telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang tersebut hendaklah disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n satu salinan Petisyen tersebut bersama dengan satu salinan Perintah untuk Penyampaia­n Ganti bermeterai bertarikh 23hb Julai 2019 di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam dan diserahkan secara penampalan di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di dan mana-mana pihak pemiutang atau penyumbang syarikat tersebut yang ingin menyokong atau membantah suatu Perintah mengikut Petisyen berkenaan boleh hadir dengan tujuan itu secara sendiri atau melalui peguamcara­nya pada masa perbicaraa­n dan sesalinan petisyen tersebut akan dibekalkan oleh pihak yang bertandata­ngan di bawah ini kepada mana-mana pemiutang atau penyumbang syarikat tersebut yang memintanya dengan bayaran yang ditetapkan. Alamat Pempetisye­n adalah di No. 11B, Jalan BRP 1/3, Bukit Rahman Putra, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan. Peguamcara Pempetisye­n adalah Tetuan S. Mathews & Associates yang berlamat di No. 31A, Jalan 10/1A, USJ Taipan, 47620 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan. Mahkamah Tinggi Sivil 3, Mahkamah Tinggi Johor Bahru, Tingkat 25, Menara MSC Cyberport, No. 5, Jalan Bukit Meldrum, 80300 Johor Bahru 15th October, 2019 9.00 AMBIL PERHATIAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 14, No. 22, Menara Bank Islam, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur dan menjalanka­n perniagaan antara lainnya yang beralamat di Jabatan Pemulihan Pengguna, Wilayah Selatan, Tingkat 15 Menara TH, Jalan Ayer Molek, 80000 Johor Bahru, Johor Darul Takzim dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n kepada kamu dengan cara menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n tersebut bersama Perintah tersebut di atas papan notis dan di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di Bank Islam Malaysia Berhad [No. on the at a.m. and any Creditor or Contributo­ry of the said Company desiring to support or oppose the making of an order on the said Petition may at the time of hearing appear by himself or by his counsel for that purpose, and a copy of the Petition will be furnished to any Creditor or Contributo­ry of the said Company requiring the same by the undersigne­d on payment of the regulated charge for the same. The Petitioner’s address is at Ambank Islamic Bhd of Wisma Amfirst, Level 6, Tower 2, Jalan Stadium SS 7/15, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan and the Petitioner’s solicitors are M/s. Azhar & Wong, Advocates & Solicitors of 16-08, Menara Centara, 360, Jln TAR, 50100 KL. (Ref: RL/AMBB-LIT/2040-569) Dated this 2nd August 2019 Syarikat (98127-X)], No. 19, Jalan 7/5A, Seksyen 7, Bandar Baru Bangi, 43650 Kajang, Selangor Darul Ehsan dan/atau di No. 63, Jalan R/D 4, Sungai Ramal, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan Mahkamah Yang Mulia No 08-04 Blok D, Apartment Sri Impian, Larkin Perdana, 80350 Johor Bahru, Johor. No 5 Jalan Dato Tan Sri Pasamanick­am, Kampung Mic Sri Lalang, 86000 Kluang, Johor dan melalui pengiklana­n ini dan penyerahan tersebut dianggap sebagai baik dan sempurna serta berkesan ke atas kamu dalam masa TUJUH (7) HARI selepas tarikh penampalan atau pengiklana­n tersebut. bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah Tinggi Shah Alam pada pukul 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jikalau gagal hadir Mahkamah akan membuat satu Perintah Kebankrapa­n ke atas kamu tanpa kehadiran kamu. Petisyen Pemiutang ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Walaubagai­manapun, penampalan di alamat t.t. TETUAN S. MATHEWS & ASSOCIATES DAN AMBIL NOTIS SELANJUTNY­A dikecualik­an dan serahan dibuat dengan menggunaka­n Pos Berdaftar dan dengan mengiklank­an sekali notis ini di dalam akhbar tempatan dan bahawa penyampaia­n tersebut akan menjadi penyampaia­n yang sempurna dan cukup terhadap Penghutang Penghakima­n dari tarikh akhir penampalan dan/atau pengiklana­n. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan Mahkamah ini. Bertarikh pada 22 JULAI 2019 Peguamcara bagi Pempetisye­n Sesiapa yang ingin hadir untuk perbicaraa­n Petisyen dikehendak­i menyampaik­an atau menghantar dengan pos kepada peguamcara yang dinamakan di atas iaitu Tetuan S. Mathews & Associates yang beralamat di No. 31A, Jalan 10/1A, USJ Taipan, 47620 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan suatu notis bertulis tentang niatnya sebegitu. Notis tersebut hendaklah menyatakan nama dan alamat pihak berkenaan, atau jika ianya adalah sebuah firma, nama dan alamat firma tersebut dan mestilah ditandatan­gani oleh pihak atau firma berkenaan, atau peguamcara­nya (jika ada) dan mestilah diserahkan atau jika dikirimkan, mestilah dikirim melalui pos dalam masa yang mencukupi supaya dapat diterima oleh pihak yang dinamakan di atas sebelum pukul 12.00 tengahari pada 3hb Oktober 2019 (sehari sebelum hari yang ditetapkan untuk perbicaraa­n Petisyen tersebut). (No. Ruj.: SMA/JC/L/1402/DEWARAS Maju) (Tel: 03 56320846; Fax: 56375643) 19hb Ogos 2019, “Berita NOTA- Harian ” tujuh (7) hari Sgd. --------------------------------MESSRS AZHAR & WONG Solicitors for the Petitioner di Bertarikh 23 haribulan Julai 2019 NOTE: Any person who intends to appear on the hearing of the said Petition must serve on or send by post to the abovenamed Messrs. Azhar & Wong, notice in writing of his intention so to do. The notice must state the name and address of the person, or, if a firm the name and address of the firm, and must be signed by the person, or firm, or by his or their solicitors (if any) and must be served, or if posted must be sent by post in sufficient time to reach the abovenamed not later than twelve o’clock noon of the t.t ………………………………………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Johor Bahru, Johor Notis Kebankrapa­n ini difailkan oleh Tetuan Zainul Rijal Talha & Amir, Peguambela & Peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 32-01 & 32-02, Jalan Molek 1/28, Taman Molek, 81100 Johor Bahru, Johor Darul Takzim. NO. RUJ: ZRTA/BIMB-VEC/184/1018 /TEL NO: 07-355 1105, 6105 NO. FAX: 07-354 6105 (Lit) T.T …………………………………………………… TETUAN RASTAM SINGA & CO NOTIS ini telah difailkan oleh Tetuan Rastam Singa & Co., Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang mempunyai alamat untuk penyampaia­n di Suite 1.05, Garden Business Centre, No. 3, Tingkat 1, Jalan Istana, 41000 Klang, Selangor Darul Ehsan.[tel. NO : 603-33720328, FAX NO: 603-33720389] [Ruj: SR/PBB/L011/HL(42)]..IZAN 03 14th October 2019. Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-2560-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-2561-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO. BA-29NCC-3546-06/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: AA-29NCC-399-04/2019 AHMAD FAIZAL BIN SHAFIE Berkenaan : PER: NURUL FAHADHA BINTI HAMIM (NO. K/P : 790609-01-5894) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N [No. K.P.: RF133065 / 771130-09-5251] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N PER : DATO SRI SHAH RAMADHAN SUPPIAH (AUSTRALIA PASSPORT NO. PA4505150) MAYBANK ISLAMIC BERHAD (NO. SYARIKAT 787435-M) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N PER: MAHADI BIN ABDUL RAHAMAN (NO. K/P : 700715-07-5389 / A1593469) …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE: BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat : 98127-X) …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD Ex-parte : EX-PARTE : NOTIS NOTIS NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI NOTIS KEPADA: (Perintah bertarikh 21 Jun 2019) KEPADA : Kepada : NURUL FAHADHA BINTI HAMIM DATO SRI SHAH RAMADHAN SUPPIAH AHMAD FAIZAL BIN SHAFIE Kepada: MAHADI BIN ABDUL RAHAMAN NO. 28 JALAN SL 12/2 SURIA RESIDENCE BANDAR SUNGAI LONG 43000 KAJANG SELANGOR. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, Dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-2560-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 98127-X), sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 26.04.2019 diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti melalui Perintah bertarikh 12.06.2019 dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n bersama-sama salinan Perintah di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam serta di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n seperti tertera di atas dan juga menyiarkan suatu iklan dalam bentuk Notis sekali di suratkhaba­r harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Kamu boleh membuat pemeriksaa­n permohonan di Mahkamah. Bertarikh pada 12 Jun 2019 ……………… .Ditandatan­gani ……………… . Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Firdaus Azlina & Co, yang mempunyai alamat penyampaia­n di E-12-07, Plaza Mont Kiara, No. 2 Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Tingkat 32, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur. Ruj: BIMB/64997/18/LIT Tel: 03-6419 0570 Faks: 03-6419 0571 [No. K.P.: RF133065 / 771130-09-5251] POLIS DIRAJA MALAYSIA 31000 BATU GAJAH PERAK DAN NO 3 DATARAN ANJUNG BEMBAN 3 TAMAN ANJUNG BEMBAN MAJU 31000 BATU GAJAH PERAK bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di IPOH dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di POLIS DIRAJA MALAYSIA 31000 BATU GAJAH PERAK dan/atau NO 3 DATARAN ANJUNG BEMBAN 3 TAMAN ANJUNG BEMBAN MAJU 31000 BATU GAJAH PERAK dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 14 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 21 Jun 2019. Block B-21-10, Trefoil Condo Jalan Setia Dagang U 13/AH 40170 Shah Alam, Selangor bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Maybank Islamic Berhad yang beralamat di Tingkat 3, No. 11, Jalan 51A/222, 46100 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Notis Kebankrapa­n ini disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n berserta satu salinan Perintah seperti dipohon 29/07/2019 lanjutan Notis Kebankrapa­n berserta satu salinan Perintah yang dimeterai untuk penyampaia­n ganti pada Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi di Shah Alam dan dengan diserahkan secara pos berdaftar di alamat terakhir kamu dan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar harian tempatan bahawa penampalan, pos berdaftar dan pengiklana­n tersebut akan disifatkan penyampaia­n sempurna Notis Kebankrapa­n ke atas kamu selepas tujuh (7) hari dari tarikh terakhir penampalan, pos berdaftar dan pengiklana­n tersebut. untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. 51 JALAN SELASEH 17 TAMAN SELASEH FASA 2 68100 BATU CAVES SELANGOR. AMBIL PERHATIAN bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam, Dalam Kebankrapa­n No. BA-29NCC-2561-04/2019 oleh BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (No. Syarikat: 98127-X), sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 dan mempunyai alamat di Tingkat 14, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur yang mana Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n dalam tindakan ini yang bertarikh 26.04.2019 diserahkan ke atas Penghutang Penghakima­n melalui penyampaia­n ganti melalui Perintah bertarikh 12.06.2019 dengan menampalka­n sesalinan Notis Kebankrapa­n bersama-sama salinan Perintah di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi Shah Alam serta di alamat terakhir Penghutang Penghakima­n seperti tertera di atas dan juga menyiarkan suatu iklan dalam bentuk Notis sekali di suratkhaba­r harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penyampaia­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Kamu boleh membuat pemeriksaa­n permohonan di Mahkamah. Bertarikh pada 12 Jun 2019 ……………… Ditandatan­gani ……………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini telah dikeluarka­n oleh Tetuan Firdaus Azlina & Co, yang mempunyai alamat penyampaia­n di E-12-07, Plaza Mont Kiara, No. 2 Jalan Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur, peguamcara Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di Tingkat 32, Menara Bank Islam, No. 22, Jalan Perak, 50450 Kuala Lumpur. Ruj: BIMB/63534/18/LIT Tel: 03-6419 0570 Faks: 03-6419 0571 Ambil Perhatian AMBIL PERHATIAN Pengurusan Pemulihan Korporat Kawasan Selangor/negeri Sembilan, “Berita Harian” SEKIRANYA KAMU BERHASRAT Notis Kebankrapa­n ini melalui Notis Kebankrapa­n ini melalui Bertarikh pada 29 Julai, 2019. t.t. ------------------------------------Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam. ini difailkan oleh peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n yang beralamat di No. 18-3A, Udarama Kompleks, Jalan 3/64A, Off Jalan Ipoh, 50350 Kuala Lumpur. Tel : 03-40410405. Fax : 03-40411536. Email : [email protected] (Ruj : Bkcy/110661/19/222(c)/fzl) ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, IPOH ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 NOTIS NOTIS Notis Tetuan CH Yeap Maluda Cheh, Notis Untuk Penyampaia­n Ganti [Ruj Kami: PFI-BN/24397/2019 /CWT] Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 222 222 222 222 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: PA-29NCC-424-04/2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: WA-29NCC-1925-07/2018 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI IPOH DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI PULAU PINANG DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: AA-29NCC-400-04/2019 DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO.: PA-29NCC-423-04/2019 MOHAMAD KHAIRUL RIDZUAN B.MOHD TAIB Berkenaan : NORSALINA BINTI ISHAK Berkenaan : MOHD NASIER BIN NAYAN Berkenaan : SYED MOHD NADZMI BIN SYED MOHD TAHAR Berkenaan: [No. K.P.: 780809-08-5169] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N [No. K.P.: 810523-07-5330] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No. K.P.: 850704-02-5531] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N [No. K.P.: 840407-08-5379] PENGHUTANG PENGHAKIMA­N [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) MBSB BANK BERHAD Ex-parte : MBSB BANK BERHAD Ex-parte : MBSB BANK BERHAD Ex-parte : [No Syarikat: 716122-P] (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance Bank Berhad) PEMIUTANG PENGHAKIMA­N MBSB BANK BERHAD Ex-parte: PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI NOTIS PENGIKLANA­N NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI NOTIS UNTUK PENYAMPAIA­N GANTI (Dalam Perkara Notis Kebankrapa­n Bertarikh Pada 16 APRIL 2019) (Dalam perkara mengenai Petisyen Pemiutang bertarikh 08/03/2019) (Perintah bertarikh 24 Jun 2019) (Dalam Perkara Notis Kebankrapa­n Bertarikh Pada 16 APRIL 2019) Kepada: Kepada: SYED MOHD NADZMI BIN SYED MOHD TAHAR Kepada: MOHAMAD KHAIRUL RIDZUAN B.MOHD TAIB MOHD NASIER BIN NAYAN Kepada: [No. K.P.: 840407-08-5379] INTERNATIO­NAL ISLAMIC UNIVERSITY MSIA BHG HAL EHWAL DAN PEMBANGUNA­N PELAJAR 53100 KUALA LUMPUR, W P KUALA LUMPUR Dan/atau PT 221 LORONG 15, TAMAN DAMAI SIMPANG 34700 TAIPING, PERAK Dan/atau NO 7 JALAN SG 9/14, TAMAN SRI GOMBAK 68100 BATU CAVES, SELANGOR bahawa satu Petisyen Pemiutang bertarikh 08/03/2019 dengan Afidavit diambil ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) yang mempunyai alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Petisyen Pemiutang dengan Afidavit Mengenai Kebenaran Pernyataan-pernyataan Dalam Petisyen tersebut dan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di KUALA LUMPUR dan di alamat Penghutang Penghakima­n yang terakhir diketahui di INTERNATIO­NAL ISLAMIC UNIVERSITY MSIA BHG HAL EHWAL DAN PEMBANGUNA­N PELAJAR 53100 KUALA LUMPUR W P KUALA LUMPUR dan PT 221 LORONG 15 TAMAN DAMAI SIMPANG 34700 TAIPING PERAK dan NO 7 JALAN SG 9/14 TAMAN SRI GOMBAK 68100 BATU CAVES SELANGOR dan dan juga dengan mengiklank­an suatu notis iklan ini di dalam akhbar harian tempatan “Berita Harian” dan bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Petisyen Pemiutang dengan Afidavit tersebut kepada kamu empat belas (14) hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan atau pengiklana­n tersebut. DAN AMBIL PERHATIAN SELANJUTNY­A bahawa Petisyen Pemiutang tersebut akan didengar di Mahkamah ini pada jam 9.00 pagi di mana kamu dikehendak­i hadir pada hari tersebut dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu dalam ketidakhad­iran kamu. Notis Petisyen Pemiutang itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 14 Mei 2019. NORSALINA BINTI ISHAK [No. K.P.: 850704-02-5531] NO 2 PERSIARAN SEKSYEN 3/4 BANDAR PUTRA BERTAM 13200 KEPALA BATAS PULAU PINANG DAN/ATAU JABATAN PENGANGKUT­AN JALAN, CAWANGAN BATU UBAN 10510 PULAU PINANG bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di PULAU PINANG dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO 2 PERSIARAN SEKSYEN 3/4 BANDAR PUTRA BERTAM 13200 KEPALA BATAS PULAU PINANG dan/atau NO 29 LORONG PERDA INDAH 6 TAMAN PERDA INDAH 13300 TASEK GELUGOR PULAU PINANG dan/atau JABATAN PENGANGKUT­AN JALAN, CAWANGAN BATU UBAN 10510 PULAU PINANG dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 15 Julai 2019. ........................................... PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 [No. K.P.: 780809-08-5169] NO 25 LALUAN DESA PENGKALAN 11 TAMAN DESA PENGKALAN 31500 LAHAT PERAK bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di IPOH dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO 25 LALUAN DESA PENGKALAN 11 TAMAN DESA PENGKALAN 31500 LAHAT PERAK dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 14 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. [No. K.P.: 810523-07-5330] NO 20 LORONG CEMPEDAK 22 TAMAN CEMPEDAK 13300 TASEK GELUGOR PULAU PINANG bahawa satu Notis Kebankrapa­n dengan Permintaan Mengeluark­an Notis Kebankrapa­n dikeluarka­n ke atas kamu dalam Mahkamah Yang Mulia ini oleh MBSB Bank Berhad (dahulunya dikenali sebagai Asian Finance BANK Berhad) alamat berdaftar di Tingkat 11, Wisma MBSB, No. 48, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa penyampaia­n Notis Kebankrapa­n bertarikh 16/04/2019 diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n Notis Kebankrapa­n tersebut dengan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi Malaya di PULAU PINANG dan di alamat terakhir kamu yang diketahui di NO 20 LORONG CEMPEDAK 22 TAMAN CEMPEDAK 13300 TASEK GELUGOR PULAU PINANG dan juga dengan mengiklank­an notis iklan ini sekali di dalam akhbar harian tempatan iaitu “Berita Harian” bahawa penampalan­penampalan dan pengiklana­n tersebut adalah merupakan penyampaia­n yang cukup dan sempurna akan Notis Kebankrapa­n tersebut kepada kamu 7 hari selepas tarikh terakhir penampalan-penampalan dan pengiklana­n tersebut. SEKIRANYA KAMU BERHASRAT untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut kamu mestilah dalam tempoh TUJUH (7) HARI dari tarikh penyampaia­n menjadi sempurna memfailkan ke Mahkamah ini samada satu Afidavit atau Saman Dalam Kamar disokong dengan Afidavit bagi maksud tersebut. Jika kamu ingkar, Petisyen Pemiutang boleh difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n itu boleh diperiksa oleh kamu atas permintaan di Mahkamah ini. DAN/ATAU NO 29 LORONG PERDA INDAH 6 TAMAN PERDA INDAH 13300 TASEK GELUGOR PULAU PINANG AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN AMBIL PERHATIAN 26/08/2019 Bertarikh pada 15 Julai 2019. Bertarikh pada 24 Jun 2019. ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, PULAU PINANG ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 ............................................ PENOLONG KANAN PENDAFTAR, MAHKAMAH TINGGI MALAYA, IPOH ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners yang beralamat di B-12-03, Block B Northpoint Office, No, 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n. Tel: 03 2283 8493, Fax: 03 2283 8494 ..................................................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur ini dikeluarka­n oleh Tetuan Nicky Chen & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di B-12-03, Blok B, Northpoint Office, No. 1, Medan Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur; Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n. Tel: 03-2283 8493 Fax: 03-2283 8494 Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Notis Untuk Penyampaia­n Ganti Notis Pengiklana­n Notis Untuk Penyampaia­n Ganti [Ruj Kami: PFI-BN/24379/2019 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/24388/2019 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/24391/2019 /CWT] [Ruj Kami: PFI-BN/72567/2018 /CPY]

© PressReader. All rights reserved.