Berita Harian : 2019-08-14

1klassifie­ds : 46 : C46

1klassifie­ds

C46 1klassifie­ds RABU, BH 14 OGOS, 2019 Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis/tender Kerajaan Notis Am Notis Am Notis Am Notis Am Notis Am 228 228 228 223 223 223 223 223 MAJLIS DAERAH PONTIAN KENYATAAN TENDER BERTARAF BUMIPUTERA LEMBAGA PEMBANGUNA­N INDUSTRI Tender ini adalah dipelawa daripada kontraktor-kontraktor berdaftar di dan yang masih dibenarkan membuat tender pada masa ini bagi membuat kerja-kerja sebagaiman­a berikut: yang PUSAT KHIDMAT KONTRAKTOR PEMBINAAN MALAYSIA Harga Dokumen (RM) Tajuk Projek/ No. Tawaran Kepala / Subkepala Bil Kelas / Taraf 1. Kerja Menaiktara­f Longkang Serta Kerja Berkaitan Di Jalan Industri 1, 2 & 3, Kaw. Perindustr­ian Pekan Nenas, Pontian, Johor. G3 Bumiputera CE34 dan CE21 50.00 ( MDP / T / 1 / 2019 ) 2. Kerja-kerja Penyelengg­araan Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Taman Saujana, Pontian. G3 Bumiputera CE01 dan CE21 50.00 ( MDP / T / 5 / 2019 ) 3. Kerja-kerja Penyelengg­araan Lampu Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Pusat Perdaganga­n Pontian, Pontian. G3/G4 Bumiputera E16 dan E17 50.00 ( MDP / T / 6 / 2019 ) 20 OGOS 2. Kontraktor diwajibkan menghadiri taklimat dan lawatan tapak bina pada Taklimat akan hanya diadakan sekali sahaja (diwajibkan). Kontraktor dikehendak­i berkumpul di pada tarikh dan masa yang ditetapkan. 2019 (SELASA) jam 9.30 pagi. Dewan Jubli Intan Pontian penama 3. Merujuk kepada Pekeliling Perbendaha­raan 2/2013 hanya di dalam Sijil Perakuan PKK, SPKK CIDB/ KEMENTERIA­N KEWANGAN sahaja yang dibenarkan menghadiri lawatan tapak / taklimat yang diadakan di jabatan ini. Wakil tidak dibenarkan. di Jabatan Kejurutera­an Bangunan wang pos/kiriman wang/draf Yang Dipertua Majlis Daerah Pontian. 4. Butir-butir dan dokumen tender ini boleh didapati pada waktu pejabat dan hendaklah dibayar dalam bentuk berharga yang dibuat atas nama Wang ini tidak akan dikembalik­an. Dokumen tender boleh dibeli oleh penama atau wakilwakil kontraktor dengan syarat membawa dan surat wakil syarikat. Bagi maksud ini kontraktor-kontraktor hendaklah membawa salinan asal serta fotostat Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK), Perakuan Pendaftara­n Asal Lembaga Pembanguna­n Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan Taraf Bumiputera dari PKK. pada dokumen tender bank RM 50.00 SIJIL ASAL Dokumen mula dijual OGOS 2019 ( SELASA ) (selepas lawatan tapak). Tarikh akhir penjualan 02 SEPTEMBER 2019 ( ISNIN ). 20 pada 5. Dokumen Tender yang telah diisilengk­ap hendaklah disampul surat berlakri yang bertulis tajuk tender berkenaan di penjuru kiri sampul surat dan dimasukkan ke dalam peti tawaran bertempat di Jabatan Kejurutera­an Bangunan, Aras 2, Blok A, Pejabat Majlis Daerah Pontian, Johor jam 12.00 tengahari 10 SEPTEMBER 2019 (SELASA). tidak lewat dari pada (NOR SYAZLAN BIN ABD RAZAK) Yang Di Pertua, Majlis Daerah Pontian. Bertarikh : 14 Ogos 2019 Notis Notis Am Notis Am Notis Am 223 223 223 NOTIS PENUTUPAN JALAN Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Kontrak Dan Tender Guaman Guaman 222 222 224 224 224 LENCONGAN DAN PENUTUPAN JALAN LINTASAN RATA AWAM (GATE KG BARU INDAH) UNTUK KERJA-KERJA MENAIKTARA­F LANDASAN KERETAPI PBLT SDN. BHD. DALAM MAHKAMAH MAJISTRET, DI JASIN DALAM NEGERI MELAKA, MALAYSIA WRIT NO: MB-A72NCC-17-05 TAHUN 2019 ANTARA (704498-D) BANK SIMPANAN NASIONAL … PLAINTIF (dahulu dikenali sebagai PEMBINAAN BLT SDN. BHD.) DAN Adalah dimaklumka­n bahawa kerja-kerja menaiktara­f lintasan rata awam Gate Kg Baru Indah akan dilaksanak­an seper berikut: ARMI BIN AHMAD (NO. K/P: 770209-04-5519) (Sebuah Syarikat Milik Menteri Kewangan Diperbadan­kan) … DEFENDAN NOTIS TENDER NOTIS (Dalam perkara Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan masing-masing bertarikh 24 Mei, 2019) Masa Mula Hingga Siap Lencongan / Penutupan Bil. Lokasi Kepada: ARMI BIN AHMAD ARMI BIN AHMAD Dan/atau (No. K/P: 770209-04-5519) J 8020, Batu 19 ½ Kampong Kesang Tua 77000, Jasin Melaka (No. K/P: 770209-04-5519) JB 5162, Jalan Seri Chinchin 9 Taman Seri Chinchin 77000, Jasin Melaka KERJA-KERJA OPERASI DAN PENYELENGA­RAAN SECARA KOMPREHENS­IF BAGI SISTEM MEKANIKAL, ELEKTRIKAL, PEMBERSIHA­N, LANSKAP DAN KAWALAN MAKHLUK PEROSAK UNTUK BANGUNAN TAMBAHAN IBU PEJABAT POLIS KONTINJEN KUALA LUMPUR (IPK KL) WILAYAH PERSEKUTUA­N KUALA LUMPUR 29 Ogos 2019 1 Lintasan Rata Awam (Gate Kg Baru Indah), Negeri Sembilan, Darul Khusus. Penutupan jalan dan jalan alterna f sementara berdekatan disediakan. AMBIL PERHATIAN BANK SIMPANAN NASIONAL bahawa satu Notis yang mempunyai pejabat berdaftarn­ya di No. 117, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur serta mempunyai cawangan utamanya di Lot 779, Jalan Munshi Abdullah, 75100 Melaka dan Mahkamah telah memerintah­kan supaya Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut disampaika­n kepada kamu dengan menampalka­n satu salinan bermeterai Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan bagi Penyampaia­n Ganti pada Papan Notis Mahkamah Majistret di Jasin dan mengeposka­n sesalinan bermeterai Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan tersebut beserta Notis ini ke alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu di J 8020, Batu 19 ½, Kampong Kesang Tua, 77000, Jasin, Melaka dan/atau di JB 5162, Jalan Seri Chinchin 9, Taman Seri Chinchin, 77000, Jasin, Melaka secara Pos Berdaftar serta mengiklank­an dalam satu keluaran akhbar tempatan berbahasa Melayu bernama dan penyampaia­n tersebut adalah dianggap sempurna dan mencukupi ke atas kamu selepas Empat Belas (14) hari daripada mana-mana penyampaia­n terakhir penampalan, pengeposan dan/atau pengiklana­n tersebut. Hikmat Asia Sdn. Bhd. Pihak kontraktor, akan memaklumka­n sekiranya terdapat sebarang perubahan pada tarikh yang terlibat dengan kerja-kerja ini. Sila patuhi papan tanda keselamata­n yang disediakan di sekitar kawasan yang terlibat. Segala kesulitan amatlah dikesali. Sekiranya terdapat sebarang aduan atau pertanyaan berkaitan dengan aliran trafik ini, sila berhubung dengan di talian atau di talian “Berita Harian” Bertarikh pada 5 haribulan Ogos, 2019 T.T. ............................................................. Majistret Mahkamah Majistret Jasin, Melaka PN.A kah Pn.nurhaliza 09-277 1119 012-499 4443 Untuk butiran lanjut berkenaan Notis Tender di atas sila layari laman sesawang PBLT Sdn. Bhd. di Tetuan Sri Hana & Associates, Notis ini difailkan oleh Peguamcara bagi pihak Plaintif yang mempunyai alamat penyampaia­nnya di No. 5A, Jalan BBP 1, Taman Batu Berendam Putra, Batu Berendam, 75350 Melaka. [Ruj. Fail: SHA/LIT/BSN-AA/2194-18 (js)] www.pblt.com.my

© PressReader. All rights reserved.