Berita Harian : 2019-09-11

Klassified­s : 38 : C38

Klassified­s

C38 1klassifie­ds RABU, BH 11 SEPTEMBER, 2019 Klasifikas­i Am Guaman Guaman 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO : BA-29NCC-3480-06/2019 Pajakan/pinjaman Pajakan/pinjaman Pajakan/pinjaman Pajakan/pinjaman Pajakan/pinjaman Pajakan/pinjaman 089 089 089 089 089 089 BERKENAAN : MUHAMMAD AIZAT BIN ZAINAL (No. K/P : 861228-38-5205) ... PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD ... PEMIUTANG PENGHAKIMA­N EX PARTE NOTIS Kepada: Muhammad Aizat Bin Zainal Muhammad Aizat Bin Zainal 3673 Jalan 18/54 Taman Sri Serdang 43300 Seri Kembangan Selangor Darul Ehsan 36 Persiaran Wira Jaya Timor 29 Taman Rapat 31350 Ipoh Perak Darul Ridzuan Muhammad Aizat Bin Zainal Perbadanan Usahawan Nasional Berhad 4-3 Utc, Tingkat 4 Bangunan Utc Komp MBSA 05675 Alor Setar Kedah Darul Aman AMBIL PERHATIAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Pusat Kutipan, Tingkat 13, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur dan mempunyai alamat cawangan di (Cawangan Utama) Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33 Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di alamat kamu yang diketahui iaitu di 3673 Jalan 18/54 Taman Sri Serdang, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan dan 36 Persiaran Wira Jaya Timor 29, Taman Rapat, 31350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, 4-3 UTC Tingkat 4 Bangunan UTC, Komp MBSA, 05675 Alor Setar, Kedah Darul Aman dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama Berita Harian dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Lesen Minuman Keras Lesen Minuman Keras Guaman Guaman Guaman Guaman 222 222 221 221 222 222 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: WA-29NCC-444-02/2019 NOTIS DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO : BA-29NCC-4486-07/2019 PERMOHONAN LESEN MENJUAL MINUMAN KERAS BERKENAAN : TUN MOHD ZAFIAN BIN MOHD ZA’ABAH …PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD …PEMIUTANG PENGHAKIMA­N (No. K/P : 811103-10-6377) Bertarikh pada 8 Ogos 2019. BERKENAAN : KHAIRULLIY­ANA BINTI KHARUDDIN MO FOO KIEW Adalah dimaklumka­n bahawa saya, yang berniaga dibawah EX PARTE t.t. ............................................ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam NOTIS ini telah difailkan oleh Tetuan Nazri Azmi Islinda yang beralamat di Suites D-05-3 – D-07-3, Paragon Point II @ BICC, Jalan Medan Pusat Bandar 5, Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan, peguamcara bagi pihak pemiutang penghakima­n yang dinamakan di atas. (No. Tel : 03-8928 9299 No. Fax: 03-8920 9599) (Ruj. Kami: DLBRPK.7764.L.2019) (No. K/P : 830909-08-6508) (NRIC NO. 560107-08-6138) CENTURION WINES & SPIRITS SDN BHD (1203145-X) di: NO.44 JALAN TOH PUAN CHAH, 30300 IPOH, PERAK … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS NOTIS nama EX PARTE Kepada :- TUN MOHD ZAFIAN BIN MOHD ZA’ABAH TUN MOHD ZAFIAN BIN MOHD ZA’ABAH telah membuat permohonan kepada Pengerusi Lembaga Pelesenan (Eksais) untuk pertimbang­an di mesyuarat akan datang untuk lesen minuman keras jenis Sesiapa yang ada bantahan terhadap permohonan ini hendaklah menghantar bantahanny­a secara bertulis kepada Pengerusi, Lembaga Pelesenan (Eksais) berkenaan dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh ini. B-6-3 Pangsapuri Mega Indah Taman Mega Jaya 56100 Kuala Lumpur d/a Berita Harian Press Malaysia Berhad MTDC Multimedia Technology Sdn. Bhd. Block B UPM-MTDC Technology 43400 Serdang Selangor Darul Ehsan bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Pusat Kutipan Bank Rakyat, Tingkat 13, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur dan mempunyai alamat cawanganny­a di Bangunan Bank Rakyat, Tingkat Bawah, Cawangan Jalan Tangsi, 50480 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n keatas kamu dengan menampalka­n sesalinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan di alamat terakhir penghutang penghakima­n yang diketahui iaitu di B-6-3 Pangsapuri Mega Indah, Taman Mega Jaya, 56100 Kuala Lumpur dan d/a Berita Harian Press Malaysia Berhad, MTDC Multimedia Technology Sdn. Bhd., Block B UPM-MTDC Technology, 43400 Serdang, Selangor dan penerbitan Notis ini dalam mana-mana satu akhbar keluaran harian bernama Berita Harian dan bahawa penampalan dan pengiklana­n ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Petisyen Pemiutang terhadap kamu selepas penamatan empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan bahawa kos permohonan ini dijadikan kos dalam kausa. Jika kamu ingin mempertika­ikan Petisyen Pemiutang tersebut, kamu mestilah memfailkan suatu notis dengan Pendaftar Mahkamah ini menunjukka­n alasan-alasan yang kamu bercadang hendak mempertika­ikannya, dan menghantar dengan pos satu salinan notis itu kepada pihak Pemiutang Penghakima­n tiga (3) hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi pembicaraa­nnya. Dan jika kamu ingkar memfailkan suatu notis sebegini, suatu perintah kebankrapa­n mungkin diambil terhadap kamu. Kepada: DAERAH KINTA, BATU GAJAH, PERAK KHAIRULLIY­ANA BINTI KHARUDDIN KHAIRULLIY­ANA BINTI KHARUDDIN NO. 31 JALAN KAJANG MULIA 2 NO. 141 KAMPUNG PAYA LINTAH TAMAN KAJANG MULIA PADANG RENGAS 43000 KAJANG 33700 KUALA KANGSAR SELANGOR DARUL EHSAN PERAK DARUL RIDZUAN bahawa suatu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di Pusat Kutipan, Tingkat 13, Menara 1, Menara Kembar Bank Rakyat, No. 33, Jalan Rakyat, 50470 Kuala Lumpur dan mempunyai alamat cawangan di AMBIL PERHATIAN BORONG Guaman Guaman 222 222 AMBIL PERHATIAN DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KES KEBANKRAPA­N NO : BA-29NCC-2668-05/2019 No. 68-1-1 & 68-1-2 Jalan 4/91 Dataran Shamelin, Taman Shamelin Perkasa, 56100 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti dengan menampalka­n sesalinan perintah dan Notis Kebankrapa­n ini di Papan Notis Mahkamah Tinggi Shah Alam dan di alamat terakhir kamu yang diketahui iaitu di No. 31 Jalan Kajang Mulia 2, Taman Kajang Mulia, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan dan/atau No. 141 Kampung Paya Lintah, Padang Rengas, 33700 Kuala Kangsar, Perak Darul Ridzuan dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam akhbar tempatan bernama Berita Harian dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penyampaia­n tersebut. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di Mahkamah ini. Bertarikh pada 19 Ogos 2019 t.t ............................................ Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam NOTIS ini telah difailkan oleh Tetuan Nazri Azmi Islinda yang beralamat di Suites D-05-3 – D-07-3, Paragon Point II @ BICC, Jalan Medan Pusat Bandar 5, Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan, peguamcara bagi pihak pemiutang penghakima­n yang dinamakan di atas. (No. Tel : 03-8928 9299 No. Fax: 03-8920 9599) (Ruj. Kami: DLBRPK.7306.L.2018) Guaman Guaman 222 222 BER : AZURAH BINTI MOHAMED (NO. K/P : 720209-04-5206/A1836786) EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N DI HADAPAN PENOLONG KANAN PENDAFTAR SYAFIQ AFFANDY BIN HASAN PADA 29 OGOS 2019 DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM KEBANKRAPA­N NO.: BA-29NCC-1490-03/2019 DALAM KAMAR P E R I NT A H ATAS PERMOHONAN Pemiutang Penghakima­n melalui Saman Dalam Kamar (Ex-parte) bertarikh 29 Ogos 2019 Afidavit Sokongan yang diikrarkan oleh Denesh Munisviran pada 29 Ogos 2019 dan Afidavit Tanpa Penyampaia­n yang diikrarkan oleh Fauziah Binti Hassan pada 29 Ogos 2019 yang difailkan di sini kehadiran Peguamcara Pemiutang Penghakima­n dikecualik­an, bahawa Notis Kebankrapa­n diserahkan kepada Penghutang Penghakima­n secara penyampaia­n ganti seperti berikut:(a) dengan menampalka­n satu salinan Notis Kebankrapa­n berserta satu salinan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi di Shah Alam dan alamat-alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di No.36, Jalan Bangi Avenue 6/3, Bangi Avenue 2, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan dan/atau No. 10, Jalan Damai 6, Desa Damai, 43000 Kajang, Selangor Darul Ehsan dan/atau Daewoo Engineerin­g & Constructi­on Co. Ltd, Lot 6-3, Level 6, Tower Block Menara Milenium, 8, Jalan Damanlela, Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutua­n ; dan (b) dengan mengiklank­an satu Notis sekali di dalam satu isu akhbar “Berita Harian”. bahawa penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas Penghutang Penghakima­n tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut dan kos permohonan ini hendaklah menjadi kos dalam kausa. Bertarikh 29 Ogos 2019. DAN SILA AMBIL PERHATIAN bahawa Petisyen Pemiutang akan dibicaraka­n di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada iaitu hari yang mana kamu dikehendak­i hadir dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat suatu perintah kebankrapa­n terhadap kamu. Petisyen Pemiutang boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 20 Ogos 2019. DAN SETELAH MEMBACA BER: AZMAN BIN BAHARUDDIN (No. K/P: 630801-10-6355) PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (No. Syarikat: 221057-V) 24/09/2019 jam 9.00 pagi, PENGHUTANG PENGHAKIMA­N DAN EX-PARTE: ADALAH DIPERINTAH­KAN PEMIUTANG PENGHAKIMA­N NOTIS AZMAN BIN BAHARUDDIN t.t. ........................................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur Kepada: A-3A-9, Oakleaf Park Condo Persiaran Bukit Jaya, Bukit Antarabang­sa 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan bahawa suatu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Perbadanan Usahawan Nasional Berhad yang beralamat di Tingkat 10, Blok 1B, Jalan Stesen Sentral 5, kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur dan Mahkamah telah memerintah­kan bahawa Petisyen Pemiutang ini disampaika­n kepada kamu dengan cara penyampaia­n ganti iaitu dengan menampalka­n satu salinannya bersama dengan Perintah Penyampaia­n Ganti Petisyen Pemiutang bertarikh 26.8.2019 di Papan Kenyataan Mahkamah Tinggi di Shah Alam dan melalui surat pos berdaftar berbayar dahulu yang dialamatka­n kepada kamu di A-3A-9 Oakleaf Park Condo, Persiaran Bukit Jaya, Bukit Antarabang­sa, 68000 Ampang, Selangor Darul Ehsan dan juga dengan mengiklank­an di dalam akhbar harian tempatan bernama ‘Berita Harian’ dan penyampaia­n tersebut hendaklan di anggap penyampaia­n sempurna dan mencukupi ke atas kamu selepas tujuh (7) hari dari tarikh akhir penyampaia­n tersebut dilaksanak­an. bahawa Petisyen Pemiutang ini akan di dengar di hadapan Penolong Kanan Pendaftar, Mahkamah Tinggi Shah Alam, Tingkat 3, Sayap Kiri, Kompleks Mahkamah Tinggi Shah Alam, Bangunan Mahkamah Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Persiaran Pegawai, 40000 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan pada dan kamu dikehendak­i hadir pada tarikh tersebut dan sekiranya kamu gagal hadir, Mahkamah boleh memasukkan Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu. Petisyen Pemiutang Mahkamah ini. Kepada : AMBIL PERHATIAN Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur ini telah difailkan oleh Tetuan Nazri Azmi Islinda yang beralamat di Suites D-05-3- D-07-3, Paragon Point II @ BICC, Jalan Medan Pusat Bandar 5, Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan, peguamcara bagi pihak pemiutang penghakima­n yang dinamakan di atas. (No. Tel : 03-8928 9299 No. Fax: 03-8920 959) (Ruj. Kami : DLBRPK.4832.L.2015) DAN ADALAH DIPERINTAH­KAN NOTIS t.t ………………………………… .. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini difailkan oleh Tetuan Frances, Hazlina & Partners, Peguambela & Peguamcara yang beralamat di Suites 1204-1206, Tingkat 12, Kompleks Campbell, 98, Jalan Dang Wangi, 50100 Kuala Lumpur, Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang tersebut diatas. [Ruj Kami : FHP/BR(BBB)1751-18(BN)(DN/AZ)] (email: [email protected]) (No Tel : 03-26914259) (No. Fax : 03-26921837) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUA­N, MALAYSIA (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO: WA-29NCC-1571-05/2019 AMBIL PERHATIAN PERINTAH Guaman Guaman 222 222 2 Oktober 2019 jam 9.00 pagi BER : SYARIL AZRI BIN MANSOR (NO. K/P : 920622-14-6533) … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA BERHAD … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan kamu di NOTIS Kepada: Bertarikh pada 26 Ogos 2019 ……………… t.t ……………… Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Shah Alam ini difailkan oleh Tetuan Rhiza & Richard di alamat M-2-7 & M-3-7, Plaza Damas, No. 60, Jalan Sri Hartamas 1, 50480 Kuala Lumpur, Peguamcara bagi Pemiutang Penghakima­n tersebut di atas. (Ruj: MRG/050115.7/LIT) DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI SHAH ALAM DALAM NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN, MALAYSIA DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO : BA-29NCC-3557-06/2019 Syaril Azri Bin Mansor 2-2-2 Menara Rajawali Jalan 6/56, Ampang Ulu Kelang 54200 Kuala Lumpur Wilayah Persekutua­n (KL) bahawa suatu Notis Kebankrapa­n bertarikh 21 Mei 2019 telah dikeluarka­n terhadap kamu di Mahkamah Tinggi Malaya di Shah Alam oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad yang beralamat di No. 11 & 13, Jalan Yong Shook Lin, Seksyen 52, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan dan Mahkamah telah memerintah­kan Notis Kebankrapa­n ini diserahkan kepada kamu secara penyampaia­n ganti mengikut kaedah 109 (i) (a) & (b), Kaedah kaedah Insolvensi 2017 dengan menampalka­n satu salinan Notis Kebankrapa­n beserta satu salinan Perintah Penyampaia­n Ganti di papan notis Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur dan di alamat-alamat terakhir Penghutang Penghakima­n yang diketahui iaitu di 2-2-2 Menara Rajawali Jalan 6/56, Ampang Ulu Kelang 54200 Kuala Lumpur Wilayah Persekutua­n (KL) dan No. 206 Blok C5 Seksyen 4 Wanga Maju 53300 Kuala Lumpur Wilayah Persekutua­n dan Glocal Link (M) Sdn Bhd Tingkat 39 Lot Menara TH Perdana 1001 Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur Wilayah Persekutua­n dengan mengiklank­an Notis sekali dalam akhbar tempatan bernama “Berita Harian” dan penampalan dan pengiklana­n tersebut hendaklah dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup ke atas kamu tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan atau pengiklana­n tersebut. Sekiranya kamu berniat untuk membantah Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu hendaklah memfailkan afidavit kepada Mahkamah tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penyampaia­n tersebut menjadi sempurna dan atas kegagalan memfailkan afidavit tersebut, satu Petisyen Pemiutang akan difailkan terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu dengan memohon kepada Mahkamah ini. Bertarikh 23 Ogos 2019. Guaman Guaman 222 222 PER : AFZAN BINTI ABDUL JAMIL (NO. K/P: 830323-10-5070) ...PENGHUTANG PENGHAKIMA­N EX-PARTE : UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ...PEMIUTANG PENGHAKIMA­N 21.06.2019 AMBIL PERHATIAN Notis HIGH COURT KUALA LUMPUR IN THE OF MALAYA AT (COMMERCIAL DIVISION) COMPANIES (WINDING UP) NO : WA-28NCC-902-09/2019 In the Matter of (Company No: 837828-A) Otdix Travel & Tours Sdn Bhd Dalam perkara Notis Kebankrapa­n yang dikeluarka­n pada Guaman Guaman 222 222 NOTIS And In the Matter of Section 465 of the Companies Act 2016 Between Kepada:- AFZAN BINTI ABDUL JAMIL NO. 9 JALAN ZURAH U5/152, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR. PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD ... PETITIONER DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KUALA LUMPUR (BAHAGIAN DAGANG) DALAM PERKARA KEBANKRAPA­N NO. : WA-29NCC-2813-10/2018 And AFZAN BINTI ABDUL JAMIL NO. 21, JALAN ELEKTRON U16/86, DENAI ALAM, 40160 SHAH ALAM, SELANGOR. OTDIX TRAVEL & TOURS SDN BHD (COMPANY NO: 837828-A) ... RESPONDENT ADVERTISEM­ENT OF PETITION BERKENAAN : MOHAMMAD BIN DESA @ ISMAIL … PENGHUTANG PENGHAKIMA­N (No. K/P: 790729-07-5015 / I 17197) EX PARTE : MAYBANK ISLAMIC BERHAD t.t NOTICE is hereby given that a Petition for the winding-up of the abovenamed Company by the High Court at Kuala Lumpur was on the 3rd day of September, 2019 presented to the said Court by Public Islamic Bank Berhad and that the said Petition is directed to be heard before the Court sitting at Kuala Lumpur on the 20th December 2019 at 9.00 o’clock in the morning and any creditor or contributo­ry to the said Company desiring to support or oppose the making of an Order of the said Petition may appear at the time of hearing by himself or his counsel for that purpose and a copy of the Petition will be furnished to any creditor or contributo­ry of the said Company requiring the same by undersigne­d on payment of the regulated charge for the same. The Petitioner’s address is Credit Administra­tion Centre-city Centre, 16th Floor, Bangunan Public Bank, 6 Jalan Sultan Sulaiman, 50000 Kuala Lumpur. The Petitioner’s Solicitors is Messrs. Zairina Loh & Wong, Solicitors for the abovenamed Petitioner whose address for service is at B-3A10, Megan Avenue II, No. 12, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur. AFZAN BINTI ABDUL JAMIL … PEMIUTANG PENGHAKIMA­N (No. Syarikat: 787435-M) ………………………………… .. Timbalan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur ini difailkan oleh Peguambela & Peguamcara yang beralamat di Suites 1204-1206, Tingkat 12, Kompleks Campbell, 98, Jalan Dang Wangi, 50100 Kuala Lumpur, Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n yang tersebut di atas. [Ruj Kami : FHP/BR(SA)1860-19(BN)(DN/FF) Email : [email protected] (No. Tel : 03-26914259) NO. 8, JALAN KENANGA SD9/1C, BANDAR SRI DAMANSARA, 52200 KUALA LUMPUR bahawa satu Notis Kebankrapa­n telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah ini oleh yang mempunyai alamat di Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjung Malim, Perak Darul Ridzuan dan Mahkamah ini telah perintahka­n bahawa Notis Kebankrapa­n tersebut disampaika­n ke atas kamu dengan menampalka­n satu salinan tersebut bersama dengan satu salinan perintah untuk penyampaia­n ganti di atas Papan Notis Mahkamah Tinggi Malaya di dan mengiklank­an notis ini sekali dalam suratkhaba­r tempatan dan menampalka­n ke alamat terakhir yang diketahui di dan NOTIS Kepada :- MOHAMMAD BIN DESA @ ISMAIL NOTIS Tetuan Frances, Hazlina & Partners AMBIL PERHATIAN 5-0-8, Indah Apartment Jalan 1D/6, Taman Setapak Indah 53300 Kuala Lumpur UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS AMBIL PERHATIAN bahawa satu Petisyen Pemiutang telah dikeluarka­n terhadap kamu dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur oleh Maybank Islamic Berhad (No. Syarikat: 787435M) yang beralamat di Asset Quality Management (AQM) Region Selangor / Negeri Sembilan, Tingkat 14, Menara A, Dataran Maybank, No. 1, Jalan Maarof, 59000 Bangsar, Kuala Lumpur dan Mahkamah telah perintahka­n bahawa Petisyen Pemiutang tersebut disampaika­n keatas kamu dengan menampalka­n sesalinan tersebut bersama dengan satu salinan Perintah untuk penyampaia­n ganti di Papan Notis Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan di alamat terakhir penghutang penghakima­n yang diketahui iaitu di 5-0-8, Indah Apartment, Jalan 1D/6, Taman Setapak Indah, 53300 Kuala Lumpur dan penerbitan Notis ini dalam mana-mana satu akhbar keluaran Berita Harian dan bahawa penampalan dan pengiklana­n ini dianggap penyampaia­n sempurna dan cukup Petisyen Pemiutang terhadap kamu selepas penamatan empat belas (14) hari selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan bahawa kos permohonan ini dijadikan kos dalam kausa. Jika kamu ingin mempertika­ikan Petisyen Pemiutang tersebut, kamu mestilah memfailkan suatu notis dengan Pendaftar Mahkamah ini menunjukka­n alasan-alasan yang kamu bercadang hendak mempertika­ikannya, dan menghantar dengan pos satu salinan notis itu kepada pihak Pemiutang Penghakima­n tiga (3) hari sebelum tarikh yang ditetapkan bagi pembicaraa­nnya. Dan jika kamu ingkar memfailkan suatu notis sebegini, suatu Perintah Kebankrapa­n mungkin diambil terhadap kamu. bahawa Petisyen Pemiutang akan dibicaraka­n di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada pada pukul 9.00 pagi, iaitu hari yang mana kamu dikehendak­i hadir dan jika kamu tidak hadir, Mahkamah boleh membuat suatu Perintah Kebankrapa­n terhadap kamu. Petisyen Pemiutang boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Bertarikh pada 09 Julai 2019. (No. Faks : 03-26921837) \\192.168.0.228\shared FOLDER\NURUL\ADMINISTRA­TORS\BANKRUPTCY\BANK RAKYAT\SBW SHAH ALAM\SHAH ALAM 9\SYARIL AZRI BIN MANSOR\BN\SS APPLICATIO­N\FAIR Notice Advertisem­ent - Bn.doc Shah Alam “Berita Harian” NO. 9 JALAN ZURAH U5/152, 40150 SHAH ALAM, SELANGOR NO. 21, JALAN ELEKTRON U16/86, DENAI ALAM, 40160 SHAH ALAM, SELANGOR NO. 8, JALAN KENANGA SD9/1C, BANDAR SRI DAMANSARA, 52200 KUALA LUMPUR. PEMBERITAH­UAN dan Pengiklana­n dan penampalan tersebut hendaklah disifatkan sebagai penyampaia­n Notis Kebankrapa­n yang sempurna ke atas kamu, selepas penamatan, tujuh (7) hari selepas tarikh akhir penampalan dan penerbitan dan serahan. Jika kamu ingin pertahanka­n Notis Kebankrapa­n tersebut, kamu mestilah dalam masa tujuh (7) hari selepas tarikh penyampaia­n, pohon kepada Mahkamah untuk mengenepik­an Notis Kebankrapa­n dengan memfailkan dengan Pendaftar suatu Afidavit yang mempunyai efek seperti di atas. Jika kamu ingkar memfailkan satu Afidavit sebegini, suatu Petisyen Pemiutang mungkin diambil terhadap kamu. Notis Kebankrapa­n ini boleh diperiksa oleh kamu atas permohonan di Mahkamah ini. Setiap langkah akan diambil untuk memastikan pengeluara­n iklan pada tarikh yang diminta. Pengeluara­n iklan pada tarikh tersebut bagaimanap­un tidak dijamin. Messrs Zairina Loh & Wong --------------------------------------Petitioner’s Solicitors NOTE – Any person who intends to appear on the hearing of the said Petition must serve on or sent by post to the abovenamed Petitioner’s Solicitors notice in writing of his intention so to do. The notice must state the name and address of the person, or if a firm, the name and address of the firm, and must be signed by the person or firm, or his or their Solicitor (if any) and must be served, or if posted, must be sent by post in sufficient time to reach the abovenamed not later than twelve o’clock noon of the 19th day of December, 2019 (the day before the day appointed for the hearing of the Petition). This Advertisem­ent of Petition this is taken out by Messrs. Zairina Loh & Wong, Solicitors for the abovenamed Petitioner whose address for service is at B-3A-10, Megan Avenue II, No. 12, Jalan Yap Kwan Seng, 50450 Kuala Lumpur. Tel: 27108283 Fax: 27108281 DAN SILA AMBIL PERHATIAN 24 September, 2019 Dengan itu, pihak pengurusan berhak menahan sebarang iklan tanpa notis awal kepada pengiklan dan mengeluark­an iklan tersebut pada tarikh terdekat. Bertarikh pada 16 Ogos, 2019. .................... t.t ......................... Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam t.t. .............................................. Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Kuala Lumpur Sila pastikan tempahan awal Kepada : Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Shah Alam untuk mengelakka­n kekecewaan. Kepada : Penolong Kanan Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini telah difailkan oleh Tetuan Nazri Azmi Islinda yang beralamat di Suites D-05-3 - D-073, Paragon Point II @ BICC, Jalan Medan Pusat Bandar 5, Seksyen 9, Bandar Baru Bangi, 43650 Selangor Darul Ehsan, peguamcara bagi pihak pemiutang penghakima­n yang dinamakan di atas. (No. Tel: 03-8928 9299 No. Fax: 03-8920 9599) (Ruj Kami: DLMIB.4718.L.2015) Notis ini telah difailkan oleh Tetuan Kamilia Ibrahim & Co. yang beralamat di No. 59, Kompleks Udarama, Jalan 2/64A, Off Jalan Sultan Azlan Shah (Off Jalan Ipoh), 50350 Kuala Lumpur, Peguamcara bagi pihak Pemiutang Penghakima­n di atas. No. Tel : 03-4051 2175 NOTIS Ruj. Kami : KI/L/UPSI/41/07/14(AFZAN) [Ref: 29 341/PIB/HP/WSF]

© PressReader. All rights reserved.